Cookie Consent by TermsFeed Planer og strategier - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Utdanningsdirektoratet melder at elever får mulighet til annullering av eksamen

Utdanningsdirektoratet har kunngjort at elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene under eksamen i norsk hovedmål på mandag 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen. 

Hver skole informerer egne elever om hvordan dette praktisk skal gjøres.

Du er her:

Planer og strategier

Nordland fylkeskommunes har utarbeidet flere planer og publikasjoner i tilknytning til Nordlands kulturarv. De regionale kulturminneplanene og bergkunstplanen er de mest omfattende planene.

Regionale kulturminneplaner

Nordland fylkeskommune har foretatt registreringer av utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og kulturmiljø i regionene Lofoten og Sør-Helgeland. Kulturminneplan for Lofoten ble ferdigstilt i 2007 og består av 156 kulturminner i Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommune. Kulturminner på Sør-Helgeland inneholder 129 kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal og regional verdi i de fem kommunene på Sør-Helgeland; Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

Kulturminner på Indre Helgeland, som omfatter kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes og Rana, er under utarbeidelse.

Ut fra en kulturminnefaglig vurdering, og på grunnlag av eksisterende registre samt lokal kunnskap, er det valgt ut viktige kulturminner og kulturmiljøer. Alle de utvalgte kulturminnene er beskrevet med tekst og bilder, samt kartfestet. De to kulturminneregistrene inneholder et bredt utvalg kulturminner som er betydningsfulle kilder til kunnskap om de enkelte regionenes historie og som er viktige identitetsskapende elementer i regionene.

 

Du kan lese Kulturminneplan for Lofoten ved å trykke på denne lenken.  (PDF, 6 MB)

Du kan lese Kulturminner på Sør-Helgeland ved å trykke på denne lenken.  (PDF, 9 MB)

 

 

Kontaktperson: Ruth Tove Trang- Liljar

Bergkunstplan for Nordland

Bergkunstplan for Nordland er en oversikt over de ulike bergkunsttypene i Nordland og deres tilhørende utfordringer. Den viser både med tekst og bilder hvordan bergkunsten best kan bevares, forvaltes og formidles. Planen gir også et overblikk på hvordan dette kompliserte feltet har blitt ivaretatt gjennom tidene og et innsyn i dagens forvaltning. 

Bergkunstplan for Nordland danner rammen for skjøtsel og bevaring, og for tilrettelegging og formidling av bergkunsten i Nordland til et større publikum. Prinsipper og strategier i planen er forankret både i faglige vurderinger og i statlige rammer.

 

Kontaktperson: Trine Anna Johnson,