Cookie Consent by TermsFeed Om Fotefar - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fotefar mot nord

Fotefar mot nord er et formidlings- og tilretteleggingsprosjekt av kulturminner som ble iverksatt og gjennomført i Nordland, Troms og Finnmark, samt Namdalen i Trøndelag på 1990-tallet. Ideen bak prosjektet var å formidle et utvalg av kulturminner, ett i hver kommune, som til sammen er representativt for bosettingen i landsdelen gjennom 10 000 år. Det var 103 kommuner som var med i prosjektet.

 

Fotefar-prosjektet på Sanna i Træna kommune. Tor-Kristian Storvik

 

Fotefar mot nord er et ambisiøst og sjeldent prosjekt for formidling av kulturminner i nasjonal sammenheng. Det favner bredt både i tid, tema og geografi. Fotefarene tar oss med på en reise gjennom 10 000 år, til for eksempel steinalderboplasser, husmannsplasser, kystfort fra andre verdenskrig og samisk kultur, fra nord i Trøndelag til og med Finnmark. Da prosjektet ble utført på 1990-tallet ble det gjort veloverveide valg av kulturminner og et faglig grundig arbeid rundt tekster og bildemateriale. I Fotefar-prosjektet ligger det i dag gode kilder til både kunnskap og opplevelser.

I Nordland er det 45 Fotefar som har blitt tilrettelagt gjennom prosjektet. Det ble for alle Fotefar-prosjektene laget hefter med bilder og tekst. Under/vedlagt ligger pdf`er av disse heftene som er tilgjengelig for nedlasting.

 

Framtidas Fotefar mot nord

Våren 2021 startet et forprosjekt opp som skal se på mulighetene for å revitalisere Fotefar mot nord og ta formidlingsprosjektet inn i framtida. Dette er et samarbeidsprosjekt hvor både Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, samt Sametinget deltar.

Les mer om Fotefar mot nord ved å trykke her 

 

Logo Fotefar mot nord