Cookie Consent by TermsFeed Folkehelse og lokal samfunnsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Livsviktig støtte til frivillige organisasjoner

Fylkesrådet i Nordland har fordelt driftstøtte til fire frivillige organisasjoner med avtale. – En sterk og mangfoldig frivillig sektor betyr mye for trivsel, velferd, demokrati og deltakelse i samfunnet. Driftsstøtten bygger opp under alt de de frivillige organisasjonene gjør og står for, påpeker fylkesråd Christian Torset.

Frivillighetssamarbeid skal bygge samfunn

Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge har gått sammen om en intensjonsavtale. – Frivillighetsarbeidet er en hjørnestein i samfunnet vårt. Dette må fylkeskommunen bygge opp under, sier fylkesråd Christian Torset. 

Inviterer til regional samling

Nordland fylkeskommune v/faggruppe folkehelse inviterer kommunene i Nordland til regional samling i Bodø 13. - 14. april. Tema:  Systematisk utviklingsarbeid for å styrke barn og unges psykiske helse.

Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2023

Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver av landets kommuner, og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. De gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det lokale arbeidet med å bedre folkehelsen.  Årets tema er bomiljø og folkehelse.   

Webinarer til frivilligheten

Nordland fylkeskommune inviterer frivilligheten i Nordland til webinarer i februar, mars og april. Det er gratis å delta. 

Læringsnettverk i egenevaluering for kommunene i Nordland

Nordland fylkeskommune, i samarbeid med Nord universitet, etablerer læringsnettverk i egenevaluering for kommunene i Nordland. 2023 blir et spennende år hvor vi sammen skal jobbe med å styrke evalueringsarbeidet i kommunene.

Digitalt kurs - Søknadsskriving og tilskuddsordninger

Nordland fylkeskommune inviterer frivilligheten i Nordland til digitalt kurs i søknadsskriving og tilskuddsordninger tirsdag 17. januar kl. 18:00 - 20:00.  

Spennende år for Nordlandsruta

2023 blir et spennende år for Nordlandsruta. Nordlandsruta er sikret drift i 2023 gjennom tilskudd fra Nordlands fylkeskommune på kr. 1,1 million. I slutten av februar sendes søknad på «Grenseløs ferdsel» til Aurora (EU-prosjekt).     

Nye kommuner i Program for folkehelsearbeid i Nordland

«Program for folkehelsearbeid i kommunene» skal mobilisere kommunene til å systematisere og forsterke sitt arbeid med å fremme livskvalitet og god psykisk helse. Bø, Hadsel, Vefsn og Værøy er nye kommuner i programmet i 2023.

Tidenes satsing på ungdom

Fylkestinget setter av 24 millioner kroner for å få ungdommer ut av gutte- og jenterom og inn i samfunnet. – Vi skal bygge på alle ungdommers potensial. Vi trenger alle sammen, sier fylkesråd Elin Dahlseng Eide.