Cookie Consent by TermsFeed Folkehelse og lokal samfunnsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Videreføring av friluftslivets ferdselsårer

Det er et mål for fylkeskommunen å stimulere alle de 41 kommunene i Nordland å delta i prosjektet friluftslivets ferdselsårer. Prosjektets varighet var opprinnelig 2019-2023, men vil nå forlenges i ytterligere 2 år slik at flest mulig kommuner får startet med arbeidet. 

Friluftsmidler til lokalsamfunnene

– Friluftsaktivitet og tilrettelegging av friluftsområder er viktig for utviklingen av lokalsamfunnene i Nordland, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Bli med på kurs i prosessledelse i kommunal planlegging og bærekraftig samfunnsutvikling!

Nordland fylkeskommune har inngått avtale med Utviklingskompetanse AS i samarbeid med Høgskulen i Volda om å holde kurs i prosessledelse i kommunal planlegging og bærekraftig samfunnsutvikling. Påmeldingsfristen er utvida til 24. april!  

Friluftsrådene får 1,7 millioner kroner i støtte

Det er syv friluftsråd i Nordland og alle kommunene i fylket er medlem i et friluftsråd. – Friluftsrådene bidrar til at alle kan få mulighet til å drive friluftsliv ut fra egne forutsetninger, og er viktige aktører for friluftsaktiviteter og naturopplevelser for barn og unge.

Støtter 40 ulike folkehelsetiltak

1,1 millioner kroner er fordelt på 40 ulike folkehelsetiltak i Nordland. – Utjevning av sosiale helseforskjeller er førende for folkehelsearbeidet, påpeker fylkesråd Christian Torset.

Livsviktig støtte til frivillige organisasjoner

Fylkesrådet i Nordland har fordelt driftstøtte til fire frivillige organisasjoner med avtale. – En sterk og mangfoldig frivillig sektor betyr mye for trivsel, velferd, demokrati og deltakelse i samfunnet. Driftsstøtten bygger opp under alt de de frivillige organisasjonene gjør og står for, påpeker fylkesråd Christian Torset.

Frivillighetssamarbeid skal bygge samfunn

Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge har gått sammen om en intensjonsavtale. – Frivillighetsarbeidet er en hjørnestein i samfunnet vårt. Dette må fylkeskommunen bygge opp under, sier fylkesråd Christian Torset. 

Inviterer til regional samling

Nordland fylkeskommune v/faggruppe folkehelse inviterer kommunene i Nordland til regional samling i Bodø 13. - 14. april. Tema:  Systematisk utviklingsarbeid for å styrke barn og unges psykiske helse.

Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2023

Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver av landets kommuner, og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. De gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det lokale arbeidet med å bedre folkehelsen.  Årets tema er bomiljø og folkehelse.   

Webinarer til frivilligheten

Nordland fylkeskommune inviterer frivilligheten i Nordland til webinarer i februar, mars og april. Det er gratis å delta.