Cookie Consent by TermsFeed Folkehelse og lokal samfunnsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Tilskudd til friskliv

Nordland fylkeskommune fordeler på oppdrag fra Helsedirektoratet, tilskudd til Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i kommunene. Tilskuddsordningen skal stimulere til etablering og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Materiale fra konferansen tilflytting og rekruttering i Bodø 15. juni 2022

Her finner du bakgrunnsstoff og presentasjoner fra konferansen.

Helsefremmende støtte til videregående skoler

  11 videregående skoler har fått innvilget støtte til prosjekter som blant annet skal forebygge utenforskap og redusere sosial ulikhet blant elevene.      

Materiale fra konferansen tilflytting og rekruttering på Sortland 8. juni 2022

Her finner du bakgrunnsstoff og presentasjoner fra konferansen.

Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Rapporten er en midtveisevaluering av det nasjonale Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, som har et særlig søkelys på barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Les rapporten. (PDF, 9 MB)

Fire millioner kroner til friluftsliv

Fire millioner kroner er fordelt til 56 ulike friluftslivs-tiltak i hele Nordland.

Opptak og presentasjoner fra webinaret Hvordan ta imot nye innbyggere?

Her kan dere se opptaket fra webinaret den 21. april, samt finne presentasjoner og andre relevante dokumenter.

Hvordan ta imot nye innbyggere?

Nordland fylkeskommune arrangerer webinar 21. april kl 13 for å spre erfaringer fra kommuner som tidligere har arbeidet mye med å ta imot flyktninger og arbeidsinnvandrere.

Folkehelseprofilene for fylkene 2022

Livskvalitet er tema for årets folkehelseprofiler. Folkehelseprofilene er unike rapporter for hvert fylke. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det regionale arbeidet med å bedre folkehelsen. Profilene finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Skal skape folkehelse i hele fylket

Fylkesrådet har fordelt midler til ulike folkehelsetiltak. 36 søkere i hele Nordland får midler til et mangfold av aktiviteter.