Cookie Consent by TermsFeed Folkehelse og lokal samfunnsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Seminar: Hvordan jobbe lokalt med rusforebygging?

Nordland fylkeskommune i samarbeid med KoRusNord inviterer til seminar 30. november.

Gnist: Kurs i innovativ steds- og næringsutvikling

Som en del av Gnist-programmet, tilbyr Design og arkitektur Norge (DOGA) et digitalt og gratis kurs i innovativ steds- og næringsutvikling for norske kommuner i alle størrelser. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy for å ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter med konkrete løsninger sammen med innbyggere og næringsliv.

Vil du være med på studietur til Hitra og Frøya?

Nordland fylkeskommune inviterer planleggere, folkehelsekoordinatorer og andre som jobber med planlegging og lokal samfunnsutvikling i kommunene til å delta. Studieturen er i regi av FKP – Forum for kommunal planlegging, som er et faglig forum for alle som jobber med eller er interessert i samfunnsplanlegging.

1,9 millioner til frisklivssentraler

Fylkesråd Kirsti Saxi gir 1 914 240 kroner til frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i syv Nordlandskommuner.

Vil lette overgangen fra skole til arbeidsliv

Gjennom prosjektet «Fra skole til arbeidsliv» skal unge voksne hjelpes i overgangen til arbeidslivet. Fylkesrådet gir 200 000 kroner til samarbeidsprosjektet med Nordlandssykehuset.

Vil ha nasjonalt pilotprosjekt for å forebygge utenforskap

Det gode frafallsarbeidet som gjøres i videregående skole i Nordland legges merke til nasjonalt. Nå ønsker fylkesrådene Elin Dahlseng Eide og Kirsti Saxi at Nordland blir tildelt et nasjonalt pilotprosjekt som blant annet skal motvirke frafall i videregående skole.

Handlingsprogram 2021

Fylkestinget har vedtatt Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2021 til regional folkehelseplan Nordland 2018-2025. Se Handlingsprogram 2021. (PDF, 1007 kB)

Fordeler 95 millioner kroner i spillemidler

Fylkesrådet har fordelt årets spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Nordland.

Nominer din kommune til årets frivillighetskommune!

KS og Frivillighet Norge ønsker nominasjoner til prisen årets frivillighetskommune 2020. Frist: 31. august 2021. Mer informasjon om hvordan du nominerer.  

Over tre millioner kroner til friluftsliv

Fylkesrådet fordeler millionbeløp til ulike friluftsformål i Nordland.