Cookie Consent by TermsFeed Folkehelse og lokal samfunnsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Hvordan ta imot nye innbyggere?

Nordland fylkeskommune arrangerer webinar 21. april kl 13 for å spre erfaringer fra kommuner som tidligere har arbeidet mye med å ta imot flyktninger og arbeidsinnvandrere.

Folkehelseprofilene for fylkene 2022

Livskvalitet er tema for årets folkehelseprofiler. Folkehelseprofilene er unike rapporter for hvert fylke. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det regionale arbeidet med å bedre folkehelsen. Profilene finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Skal skape folkehelse i hele fylket

Fylkesrådet har fordelt midler til ulike folkehelsetiltak. 36 søkere i hele Nordland får midler til et mangfold av aktiviteter.

Nye kommuner i Program for folkehelsearbeid i Nordland

I ntensjonen med «Program for folkehelsearbeid i kommunene» er å mobilisere kommunene til å systematisere og forsterke sitt arbeid med å fremme livskvalitet og god psykisk helse. Meløy og Steigen er nye kommuner i programmet i 2022.  

Handlingsprogram 2022

Fylkestinget har vedtatt Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2022 til regional folkehelseplan Nordland 2018-2025. Se Handlingsprogram 2022. (PDF, 517 kB)

Oppfordrer skolene til å benytte sjekkliste for å sikre elevene en trygg skolehverdag

Tall fra Statsforvalteren viser at i 9/10 skolemiljøsaker som meldes inn konkluderer Statsforvalteren at skolen har brutt aktivitetsplikten.

Odd Henriksen blir ny fylkesdirektør

Nordland fylkeskommune har ansatt ny fylkesdirektør for samfunnsutvikling.     Etter å ha jobbet i Bodø kommune kommer Odd Henriksen nå til fylkeskommunen. Han har lang erfaring innen både politikk og offentlig administrasjon, og blir et svært verdifullt tilskudd i årene fremover, mener fykesrådsleder Tomas Norvoll.

Perspektivmeldingen Unge stemmer 2021

  “Unge stemmer inviterer til handling” tar steget videre fra mulighetene som kom frem i perspektivmeldingen “100 unge stemmer” fra 2019. I dette arbeidet har man invitert unge voksne mellom 18 og 34 år fra hele landsdelen til å utforske mulige løsninger for å skape et attraktivt og inkluderende Nord-Norge. Se perspektivmeldingen Unge stemmer 2021.

Strategi for fagfeltet Arbeid og helse

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har revidert strategien for fagfeltet Arbeid og helse. (PDF, 2 MB) Ny strategi for arbeid og helse ble publisert 14. januar. Strategien skal vise retningen for hele fagfeltet. Samhandling, nytenkning og kunnskapsutvikling er viktige stikkord.

Husk søknadsfrister!

Fra midten av januar og til 1. mars er det søknadsfrist på flere fylkeskommunale tilskuddsordninger og statlige ordninger forvaltet av fylkeskommunen.