Cookie Consent by TermsFeed Ferskingkurs i friluftsliv for polakker - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ferskingkurs i friluftsliv for polakker

Den Norsk Turistforeningen sentralt, Bodø og Omegn Turistforening og rådgiver Malgorzata Maria Dvorakova hos Nordland fylkeskommune har i samarbeid etablert et nettbasert opplæringsprogram i friluftsliv for polakker - et «ferskingkurs i friluftsliv».

Et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle

Økt deltakelse i friluftsliv blant innvandrere er et politisk mål i Norge. Polakker utgjør den desidert største gruppen innvandrere, med over 130 000 personer. Mange av disse er ikke integrert godt nok i det norske samfunnet, og ganske få familier, spesielt med barn og unge driver med friluftsliv i sin fritid.

Friluftsaktivitet skal være tilgjengelig for alle,  uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. Det er imidlertid ikke nok å motivere flere til å drive med friluftsliv uten å gi dem verktøy og vise hvordan friluftslivet kan bedrives på en trygg måte. Prosjektet har som hovedmål å gi folk et solid fundament og verktøy til å drive med lavterskel friluftsliv i sitt nærmiljø. Dette kan bidra til bedre sosial integrering og trygghet i naturen -  som igjen kan føre til at det skjer færre ulykker. Hovedmålgruppen for prosjektet er polske familier med små barn. 

Digitalt og gratis

Det finnes mange gode veiledere og råd om hvordan man skal begynne med friluftsliv, spesielt for de som har aldri gjort det før, men språkbarrieren gjør det vanskelig for de fleste som har en annen kulturbakgrunn en norsk å benytte seg av det. Opplæringsprogrammet "Ferskingkurs for polakker" er tilgjengelig på polsk både på nettsiden til DNT og i appen Motimate.  

«Ferskingkurset» består av sju ulike moduler om turplanlegging- og gjennomføring å gjøre. Bærekraftperspektivet er et gjennomgående tema i hele kurset. Her finner man nødvendige applikasjoner for å planlegge tur og føle seg trygg underveis, informasjon om bakgrunn til norsk friluftsliv, Allemannsretten, sporløs ferdsel, bekledning, mat og turutstyr, samt beskrivelse av DNT sitt tilbud.