Cookie Consent by TermsFeed Gi innspill til Handlingsprogram 2022! - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Gi innspill til Handlingsprogram 2022!

Nordland fylkeskommune skal utarbeide handlingsprogram 2022 til «Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 - Kilder til livskvalitet».Regional folkehelseplan Nordland inneholder syv resultatområder med tilhørende strategier:

1. Forankring av folkehelsearbeidet
2. Samarbeid
3. Helsefremmende bo- og nærmiljø
4. Et inkluderende og likeverdig samfunn
5. Barn og ungdom
6. Voksenlivet
7. Alderdom

Med utgangspunkt i Handlingsprogram 2021, ønsker vi innspill til tiltak. 
Innspill sendes til folkehelse@nfk.no innen 8. desember.