Cookie Consent by TermsFeed Aldersvennlige boliger og bomiljø - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Aldersvennlige boliger og bomiljø

Herøy fra sjøen Britt Kjensli Prosjekt i regi av Husbanken og Distriktssenteret. Prosjektet retter seg mot kommuner med stagnerende og ensidige boligmarkeder, men satser på å skape kunnskap med overføringsverdi også til andre kommuner​.

  • Andelen eldre vil øke sterkt i årene fram mot 2030, særlig i de mindre distriktskommunene. Boligmassen i distriktskommuner er gjerne ensidig og spredt, og består ofte av gamle eneboliger som ikke egner seg å bli gammel i.​

  • Bolig- og eldreboligpolitikken har som mål at så mange som mulig skal bli boende hjemme så lenge som mulig. Nye og/eller mer tilgjengelige boliger kan gi økt livskvalitet for beboerne og kan lette presset på kommunens helse- og omsorgssektor. Men nybygging kan være ulønnsomt i distriktene, og boligkjøp forbindes med risiko for boligprisfall.​

  • I prosjektperioden 2020-2022 skal deltakerkommunene prøve ut tiltak i egen kommune, dele erfaringer, gi innspill til utvikling av virkemidler og slik skape grunnlag for en mer aldersvennlig boligpolitikk i norske kommuner.​

  • 12 kommuner er med, Beiarn og Herøy er med fra Nordland.