Cookie Consent by TermsFeed Tilflytting, rekruttering og bolyst - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilflytting, rekruttering og bolyst

Kirsten Hasvoll Nordland trenger flere innbyggere – for å styrke lokalsamfunnene og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og nødvendig kompetanse.

Fylkestinget i Nordland vedtok i 2013 å satse på et stort tilflyttingsprosjekt, hvor målet var 10 000 nye innvandrere i perioden 2014-2018. Fra 2017 til 2020 satset fylkeskommunen på et nærmere samarbeid med sju pilotkommuner om tilflytting og rekruttering. De sju pilotkommunene var Narvik, Hadsel, Flakstad, Bodø, Rana, Nesna, Herøy. I tillegg deltok regionale aktører som NAV lokalt og NAV Nordland, karrieresentrene, Nfk v/folkehelse, utdanning, næring og medvirkning, Husbanken, Kvinnenettverket Noor og Distriktssenteret. Deltakerne mener selv de har fått til mye innen tilflytting og rekruttering de tre årene i prosjektperioden, og de har lært mye av de andre pilotkommunene.

Nå blir oppgaven å følge opp pilotprosjektet tilflytting og rekruttering og dele kunnskap​en fra prosjektet

Fylkeskommunen har også overtatt nye oppgaver på integrering gjennom regionreformen. Disse kan du lese mer om på sidene om integrering.​

Det jobbes også med ulike prosjekt innen tilflytting, rekruttering og bolyst rundt om i fylket.

Ett av disse prosjektene er Jobb i lag, et rekrutteringsprosjekt i Salten, det det nå er ansatt prosjektleder. Med i prosjektet er kommunene i Salten, Nordlandssykehuset og RKK Salten og Nordland fylkeskommune.

Les gjerne rapporten (PDF, 3 MB)fra pilotkommuneprosjektet og fylkestingsaken (PDF, 487 kB) fra oktober 2020.