Cookie Consent by TermsFeed Regionale konferanser om tilflytting og rekruttering - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Regionale konferanser om tilflytting og rekruttering

Konferansene vil foregå på Sortland 8. juni, i Bodø 15. juni og i Mo i Rana 30. august.

I juni og i august arrangerer Nordland fylkeskommune tre regionale konferanser om rekruttering og tilflytting hvor vi har fokus på befolkningsutvikling, tilflytting fra utlandet, hvordan ta imot nye innbyggere og hvordan ta vare på de innbyggerne vi allerede har. 

Rammene for programmet og noen av innledningene vil være like på de tre stedene, men det vil også være lokale innledere på hvert enkelt sted. Oppstart vil være kl 9, med avslutning kl 16.

Konferansene har tre bolker:

  • Rekruttering
  • Språk og utdanning
  • Fritid

Nordland fylkeskommune har i en tiårsperiode arbeidet med tilflytting og rekruttering av utenlandsk arbeidskraft i kommunene. Disse tre bolkene tar utgangspunkt i tre av de seks satsingsområdene i prosjektet. Tips og erfaringer fra kommuner og arbeidsplasser vil bli presentert, og en vil gå gjennom en del av de endringene som har skjedd de siste åra i regelverk og formelle rammer. 

Fylkesråd for plan og næring vil innlede konferansene, og det vil i tillegg være innlegg fra NAV, utdanningsavdelingen i Nfk, private bedrifter, frivillig sektor/organisasjoner og offentlige institusjoner. Programmet oppdateres jevnlig på denne sida. Endelig program blir sendt til alle påmeldte seinest ei uke før konferansen.

Målgruppene for konferansene er kommunene/fylkeskommunen (HR-avdelingene, flyktningetat, folkehelsekoordinatorer, voksenopplæring, enhetsledere, avdelingsledere og politikere og administrasjon som jobber med samfunnsutvikling), NAV, karrieresentrene, helseinstitusjoner m.fl.

Meld deg på den konferansen du ønsker her:

Sortland

Bodø

Mo i Rana

Her finner du program for de tre konferansene: 

Program Sortland (PDF, 54 kB)

Program Bodø (PDF, 52 kB)

Program Mo i Rana - kommer

Nordland fylkeskommune arrangerte også et webinar 21. april med temaet: Hvordan ta imot nye innbyggere? Fokuset var da på strømmen av flyktninger som nå kommer fra Ukraina. Nordland venter å ta i mot minst 2 700 nye innbyggere i 2022. Her kan du se opptaket og presentasjonene fra webinaret.

Barn som går under fiskegjel. Gjelet er full av fisk - Klikk for stort bildeZila på Røst Kirsten Hasvoll