Cookie Consent by TermsFeed Webinarrekke - Folkehelseuka 2022 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Webinarrekke - Folkehelseuka 2022

Nordland fylkeskommune arrangerer fem webinarer i Folkehelseuka 2022. Det er gratis å delta, men du må være påmeldt. Er du påmeldt, kan du også se webinarene en tid etter direktesending.

Mandag 12. september 11:00 - 12:00
«Hvordan styrke friluftslivstilbudet til barn og unge i Nordland?»
v/ daglig leder Morten Dåsnes og rådgiver Jenny Regine Gulliksen, Friluftsrådenes Landsforbund

Friluftsrådenes Landsforbund deler kunnskap og erfaringer fra prosjektet «Friluftslivsaktivitet for barn og unge i ferie og fritid» som bakgrunn for en drøfting av hvordan friluftslivstilbudet i Nordland kan styrkes. Data om omfanget av barn og unges friluftslivsaktivitet, særlig under koronapandemien, presenteres. Man tar opp begrepet grunnleggende friluftslivsferdigheter og presenterer definisjon og 10 punkter. Man formidler råd basert erfaring og forskning om hva som gir suksess når en har friluftslivstilbud for barn og unge. Videre presenterer vi pågående arbeid med rekruttering og lederutvikling.

Påmeldingsfrist 11. september kl. 1500 (utløpt). 
Foredraget tas opp og vil være tilgjengelig for de påmeldte i 1 uke etter direktesendingen.


Tirsdag 13. september 12:00 - 13:00
«Engasjerte seniorer i lokal frivillighet»
v/ seniorrådgiver Ingrid Køhler Knutsen, Helsedirektoratet

Ingrid Køhler Knutsen er seniorrådgiver i Senteret for et aldersvennlig Norge/Helsedirektoratet og har ledet arbeidet med utviklingen av Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalsamfunnet.
Seniorer vil bidra med sin kunnskap og erfaring, men hvordan lykkes kommunene med å engasjere seniorene i lokalmiljøet, og skape løsninger med mennesker, ikke for dem?
12 kommuner har utforsket nye metoder og modeller for å engasjere sine seniorer. Erfaringene er samlet i en egen digital veileder proppet med inspirasjon og konkrete verktøy som vil bli presentert på webinaret.

Påmeldingsfrist: 12. september kl. 1500 (utløpt).
Foredraget tas opp og vil være tilgjengelig for de påmeldte i 1 uke etter direktesendingen.


Onsdag 14. september 1100 : 1200
«Det gode liv i nord» - ny nettside hos Nordland fylkeskommune
v/ folkehelsekoordinator Kristine Engan, Bodø kommune og rådgiver Gøran Raade- Andersen, Nordland fylkeskommune

Det gode liv er en satsning med mål om økt samarbeid for en miljø- og helsefremmende samfunnsutvikling. Gjennom ny nettside inviteres alle kommuner og resten av samfunnet til deltakelse og samarbeid. På denne måten ønsker vi å skape en felles forståelse for hvordan det står til i fylket vårt, og gi konkrete verktøy for hva som kan gjøres for å bidra til en positiv samfunnsutvikling i hver enkelt kommune. I webinaret presenteres satsningen og hvordan du kan bruke den nye nettsiden.

Påmeldingsfrist: 13. september (utløpt).
Foredraget tas opp og vil være tilgjengelig for de påmeldte i 1 uke etter direktesendingen.

Torsdag 15. september 1100 - 1200
«Skeiv i Nordland»
v/ Aasta Karlsen, rådgiver Arkiv i Nordland

Skeivt kulturår 2022 markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Dette har inspirert Arkiv i Nordland til å starte prosjektet Skeiv i Nordland. Prosjektet skal intervjue og dokumentere skeives historie fra hele fylket i ulike aldre, for å fylle store hull i Nordlands historie. Webinaret forteller om prosjektet Skeiv i Nordland.

Påmeldingsfrist: 14. september (utløpt).
Foredraget tas opp og vil være tilgjengelig for de påmeldte i 1 uke etter direktesendingen.

Fredag 16. september 11:00 - 12:00
«Hjernen er stjernen - Hvordan oppfatter verden deg og hvordan oppfatter du verden?»
v/ lege og hjerneforsker Kaja Nordengen

Kaja Nordengen er hjerneforsker, lege og kjent for de bestselgende bøkene «Hjernen er stjernen» og «Hjernetrening», der hun forteller om den fantastiske hjernen vår på en forståelig og underholdende måte.

Påmeldingsfrist: 15. september (utløpt).
Foredraget er i opptak og vil være tilgjengelig i perioden 16. – 20. september.