Cookie Consent by TermsFeed Integreringsarbeid i Nordland Fylkeskommune - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Integreringsarbeid i Nordland Fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 har fylkeskommunene overtatt integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Fylkeskommunenes ansvar på integreringsområdet styrkes ved å få overført oppgaver og ansvar på områder der fylkeskommunene har en rolle, særlig innenfor kompetansepolitikken. Blant annet innebærer dette at fylkeskommunen skal i større grad bidra til at flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å møte regionale behov for arbeidskraft. 

For å lykkes med integrering i Nordland er det nødvendig at integreringsarbeidet forankres i flere avdelinger i fylkeskommunen. I Norland fylkeskommune er koordineringsansvaret for dette arbeidet organisert under avdelingen Utdanning og Kompetanse.  

Som et ledd i regionsreformen er følgende oppgaver overført til fylkeskommunen:   

 

Websiden er under utvikling mer informasjon kommer snart.