Miljø

Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

Klikk for stort bilde

 
(30.11.2020)

- Jeg håper det er mange som vil bidra med gode innspill under høringen. Denne planen skal bli et strategisk verktøy i arbeidet med klima- og miljø i Nordland, sier Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, klima og miljø. 

(16.11.2020)

Det grønne skiftet og FNs bærekraftsmål prioriteres høyt i fylkesrådets forslag til budsjettet for 2021 og i økonomiplanen frem mot 2024.

(19.10.2020)

Samuel, Tobias og Ungdommens fylkesråd står bak en ny pris i Nordland: Årets miljøkommune. Vinnerkommunen må ha gjort betydelige tiltak for miljøet og involvert lokalbefolkningen. Premien er på 100 000 kroner.

(08.10.2020)

Nordland fylkeskommune er i gang med jobben for å få fornyet statusen som Miljøfyrtårn. Noe som må gjøres hvert tredje år. Fylkesadministrasjonen kom i mål med arbeidet forrige uke og nå står alle de videregående skolene for tur.