Miljø

mølle.jpg - Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

 
Aase Refsnes (SV)
(19.06.2018)

-Å avvente eventuelle endringer i vannforvaltningen er det eneste riktige å gjøre på dette tidspunkt. Vi har hele tiden sagt at dette må sees i sammenheng med den påbegynte regionreformen, og en omorganisering nå ville være å forskuttere denne prosessen, sier fylkesråd Aase Refsnes (SV).

(30.05.2018)

I slutten av april møttes lofotkommunene i Meieriet kultursenter på Leknes for å diskutere felles utfordringer knyttet til klimaplanlegging og muligheter for samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Klimanetverk Nord-Norge
(28.05.2018)

Det strategiske klimaarbeidet i Nord-Norge vil få et nytt løft gjennom erfaringsutveksling i et nytt klimanettverk. Nordland fylkeskommune var i Tromsø på første møte sammen med Rana, Narvik, Bodø, Alta, Tromsø og Harstad kommuner.

Saltstraumen, Bodø - småseifiske, sommernatt, Saltstraumbrua.Naturopplevelse, rekreasjon, turisme, reiseliv.Bru, midnattsol, fiske
(22.05.2018)

Fylkesrådet har fordelt 2 692 280 kr til 9 søknader fra kommuner og friluftsråd i Nordland til tiltak i statlig sikrede friluftsområder.

Fant du det du lette etter?
Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
  •   920 18 404
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø