Miljø

Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

Klikk for stort bilde

 
(05.06.2020)

- Jeg håper at Klimapartnere Nordland skal bli et sted aktører kommer for å få støtte med sitt grønne arbeid. For å få innspill til prosjekter, kanskje finne uventede samarbeidspartnere, få faglig kompetanse, lufte idéer, og være et sted å få inspirasjon og motivasjon. Det sa fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi (SV) da hun åpnet stiftelsesmøtet for Klimapartnere Nordland.

(11.05.2020)

Vi inviterer til fotokonkurranse med klima og miljø som tema i forbindelse med den nye planen for klima og miljø som Nordland fylkeskommune vil vedta i 2020.

(21.04.2020)

Årets tildeling fra Miljømillionen er fordelt. Ti prosjekter mottar tilsammen 524 000 kroner.

(19.11.2019)

Nordland fylkeskommune har laget et egen klimabudsjett i kampen om å redusere klimagassutslippene.

   

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, klima og miljø
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø