Miljø

Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

Klikk for stort bilde

 
(03.12.2012)

Arbeidet med Regional plan for Vefsna er nå i en fase hvor innhenting av kunnskapen som skal ligge til grunn for å utarbeide et planforslag skal være avsluttet rundt kommende årsskifte. Vi setter derfor en frist for å komme med innspill.

(13.07.2012)

Det inviteres til felles inspirasjons og arbeidsmøte fredag den 31.august, kl 10.00-15.00 i martnadsteltet i forbindelse med Fiplingdalsmartnan.  Det vil bli lagt hovedvekt på å få innspill på behov og synspunkter på hvordan området Vefsn, Grane og Hattfjelldal  kan utvikles med tanke på turisme, stedsutvikling, bolyst og annen relevant næring.  

(29.05.2012)

11.mai ble det holdt et miniseminar om Vefsna for å danne en felles forståelse for arbeidet med regional plan for Vefsna. Faggruppene og prosjektgruppa deltok på seminaret.

(10.04.2012)

Mulighetsseminar om Vefsna samlet ca 70 personer. Det ble en spennende og informativ dag med  interessante foredrag om muligheter og utfordringer. Reisemålsutvikling, gården som utgangspunkt for grønt reiseliv, Vefsna som lakseelv, lokalt arbeid med behandling og reetablering av elva, tilrettelegging via portal for turkart Helgeland og regionalpark som utviklingsmodell ble belyst gjennom interessante innlegg. 

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, klima og miljø
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø