Miljø

Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

Klikk for stort bilde

 
(01.07.2011)Fylkesrådet har opprettet en søknadsbasert ordning hvor vannområdene i Nordland kan søke om kroner 150.000,- til prosjektlder for perioden 2011-2012.
(16.06.2011)26. mai ble det arrangert oppstartsmøte for arbeidet med marin naturtypekartlegging i Nordland.
(26.03.2009)

Planmessig bruk av arealene i Nordland er viktig for å få til en positiv regional utvikling.

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø