Miljø

Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

Klikk for stort bilde

 
(07.03.2012)

Planprogrammet for regional plan for Vefsna lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.11.2011 til 13.01.2012. Planprogrammet skal vedtas av fylkesrådet i løpet av mars 2012. Det har kommet tilsammen mer enn 50 uttalelser til planprogrammet og innspill til planen.   

(06.03.2012)

Torsdag 29.mars 2012 inviterer Nordland fylkeskommune til mulighetsseminar:" Vefsna - Drømmen om lakseparadis" på Lyngengården Hotell i Mosjøen fra kl 10.00-16.15. Alle som er interessert i utvikling av Vefsna som lakseelv og reisemål er velkommen. 

(09.02.2012)

Fylkesrådet i Nordland vedtok i FR-sak 230/11 den 22.11.2011 å legge forslag til planprogram - Regional plan for Vefsna ut til offentlig ettersyn i perioden 23.11.2011 - 13.01.2012.

Se Helgeland Arbeiderblad:  http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article5824848.ece


(01.07.2011)Fylkesrådet har opprettet en søknadsbasert ordning hvor vannområdene i Nordland kan søke om kroner 150.000,- til prosjektlder for perioden 2011-2012.
Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, klima og miljø
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø