Miljø

Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

Klikk for stort bilde

 
(26.04.2019)

Det sier fylkesråd Aase Refsnes (SV) som nå har gjort årets første tildeling av Miljømillionen. 

(26.02.2019)

Smertefri logistikk, gjør det enkelt og kartlegg i forkant!

(13.12.2018)

Fredag 7. desember møttes Forum for unge planleggere i Bodø for å diskutere hvordan vi gjennom arealplanlegging kan og bør bidra til at Nordland tilpasser seg et endret klima. På samlingen deltok arealplanleggere fra Vevelstad i sør til Sortland i nord, i tillegg til regionale og statlige myndigheter. 

(01.11.2018)

Siste del av Miljømillionen som skal bidra til en bærekraftig utvikling av Nordland er nå delt ut.

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø