Miljø

Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

Klikk for stort bilde

 
(22.08.2019)

Nordland fylkeskommune inviterte i går til klimatoppmøte i fylkeshovedstaden.

 

 

 

 

(15.08.2019)

I går åpnet Sortland Museum utstillingen «SEABED» hvor barn og voksne blir invitert med på en reise ned i havdypet. 

 

 

 

 

(14.06.2019)

I går åpnet Vega Verdensarvsenter med brask og bram, femten år etter at de kom på UNESCOs verdensarvliste.

 

 

 

 

 

 

 

 

(24.05.2019)

Fylkesrådet la fredag fram sin ekstraordinære vegsatsing i forbindelse med Regional Transportplan. En vesentlig del av denne satsningen handler om hvordan vi legger til rette for næringsutvikling, trafikksikkerhet og miljøsatsing. Nordland må ta sin del av forpliktelsene som samfunnet står overfor med tanke på klimaendringene.

- Nordland trenger mange hundre nye ladestasjoner i årene som kommer, og jeg er veldig glad for at det nå settes av midler i årene som kommer for å bygge ut kapasiteten i hele fylket, sier Marius Meisfjord Jøsevold, gruppeleder for SV.

 

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, klima og miljø
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø