(10.02.2020)

Driftsassistansen inviterer med dette til årskonferanse den 25. og 26. mars på Scandic Svolvær. Påmeldingen er elektronisk. Påmeldingsfristen er satt til 4. mars. 

Påmeldingen gjøres via dette påmeldingskjemaet:

Elektronisk påmelding

(10.02.2020)

Her finner du foredragene fra fagsamlingen i januar. På høyre side ligger lenker til utstillerfirmaer og foredragsholdere. 

.

(19.11.2019)

 En tredjedel av alle mennesker - 2,3 milliarder - har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner. 

(22.05.2019)

Norsk Vann har gått sammen med Handelshøgskolen Innlandet ved Høgskolen i Innlandet om å tilby et skreddersydd utdanningstilbud i beredskap og krisehåndtering for vann og avløpsbransjen.

(22.03.2019)

Hva er verdens vanndag? Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig fra da av. 

 

(03.01.2017)

Fylkestinget vedtok Program Bedre Vann den 5. desember 2016 . 

(25.04.2016)

Driftsassistansen tilbyr sine medlemskommuner hjelp til å gjennomføre beredskapsøvelser for sine vannverk. 

(27.02.2015)

www.jobbmedvann.no

 

Norsk Vann: Som del av vannbransjens felles omdømmesatsing er den nye rekrutteringssiden www.jobbmedvann.no lansert. På denne siden ligger det bl.a. nye filmer som viser hvor spennende det er å jobbe i vannbransjen. Bli med på å spre det glade budskap! 

(19.11.2012)

NORSK VANN: Brosjyren om kjelleroversvømmelser er oppdatert og relanseres i samarbeid med Finansnæringens fellesorganisasjon(FNO), Huseiernes Landsforbund og Norske Boligbyggelags Landsforbund(NBBL). Kommunene oppfordres til å legge ut brosjyren på sine nettsider.

(18.06.2012)

NORSK VANN: Våtservietter til rengjøring som er merket med at de kan kastes i toalettet, markedsføres og tilbys i økende grad i handelen. Slike våtservietter er mindre oppløselige i vann enn vanlig toalettpapir og gir økt risiko for tilstopping i avløpsrør og pumper både hos huseier og kommunen. Våtserviettene bør derfor ikke kastes i toalettet.

Ansvarlig

Driftsassistanse VA i nordre Nordland