Beredskapsøvelser for vannverk

Klikk for stort bilde

Driftsassistansen tilbyr sine medlemskommuner hjelp til å gjennomføre beredskapsøvelser for sine vannverk. 

Helse - og omsorgsdepartementet og hovedkontoret til Mattilsynet har bestilt et nasjonalt tilsynsprosjekt; tilsyn med vannverkenes beredskap. Det er planlagt at tilsynet gjennomføres ved 400 vannverk i 2016. NRK-artikkel om tilsynsprosjektet

 

Driftsassistansen i samarbeid med Tjeldsund kommune har utarbeidet og gjennomført en "desk-top" øvelse, med mål om å kunne gjennomføre dette i flere kommuner.

 

Det vil nå være mulig å leie inn Driftsassistansen til å utarbeide opplegg for en beredskapsøvelse for vannverket. Det vil være en skrivebordsøvelse som omfatter vannverkets ansatte/beredskapsstab.

 

Driftsassistansen utarbeider på grunnlag av beredskapsplan, en dreiebok for øvelsen. Det vil være behov for å ha en av de ansatte, som har god kjennskap til vannverket og egen organisasjon, i spillestaben for øvelsen. Det settes av 2 timer (ved behov økes dette) i forkant av øvelsen for gjennomgang av roller og aksjonsplaner i beredskapsplanen. Dette for å få et større utbytte av øvelsen, da man blant annet øver på å bruke beredskapsplanen - og ikke bare på å løse oppgaven. Spillestaben (Driftsassistansen og en ansatt) har en gjennomgang av dreieboka på 1 time.

 

Øvelsen gjennomføres på 1,5 - 3 timer. I etterkant kjører vi en evaluering av øvelsen. Det vil bli utarbeidet en rapport med beskrivelse av hendelse som ble brukt i øvelsen, dreiebok, og referat fra evalueringen.

 

Ta kontakt for mer informasjon på mob: 900 89 932 eller epost truhau@nfk.no