Prosjektskole for Driftsassistansens medlemmer

DETTE KURSET ER AVLYST.Klikk for stort bilde

Målet med prosjektskolen er å ha et nettverk for faglig påfyll med fokus på prosjektledelse, prosesser og regelverk i forbindelser med sanering og nyprosjekter innen VA.

 

Første samling var i Harstad i juni 2018. Da omhandlet samlingen offentlig anskaffelse/forsyningsforskriften og krav til gjennomføringen av fasene til et VA-prosjekt.

 

NS 3420 er en av våre viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsnæringen. Den brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under utførelses- og avviklingsfasen av byggeprosjekter. Den brukes også i en del sammenhenger i drifts- og vedlikeholdsfasen og ved restaurering og rehabilitering av bygg og anlegg. Standarden inneholder krav til materialer og utførelse. Kravene kan brukes til å bedømme kvaliteten på byggearbeider. Dette fordi det er bransjens aktører som selv har utarbeidet kravene, og disse gjenspeiler derfor normale krav til utførelse av slike arbeider i Norge.

  

Foreleser: Lars Dagfinn Skjelde, Rådgivende ingeniør i Kongsberg Prosjektservice

Han har erfaring med planlegging og gjennomføring av bygg – og anleggsprosjekter samt rådgivning og faglig støtte i bygg- og anleggsprosjekter. Skjelde utarbeider beskrivelser etter NS 3420 og holder kurs innenfor denne standarden. Kurset er spesielt tilpasset VA-bransjen.

 

 

Onsdag 12. juni 2019

 

10:30               Oppstart program

12:00               Lunsj

17:00               Avslutning første dag

19:00               Middag på hotellet

                       

Torsdag 13. juni 2019

                       

08:30               Oppstart program

13:00               Evaluering og lunsj

 

Pauser annonseres underveis i programmet begge dagene.

 

Det vil være et øvre tak på antall deltakere, så vi benytter først-til-mølla prinsippet.

Overnatting og middag dekkes av den enkelte deltaker.

 

Deltakeravgift: Kr 5.000,- inkl. dagpakker

Overnatting per natt: kr 1.395,-

Middag: kr 475,-

 

Påmeldingsfrist: 6. mai.

 

All påmelding gjøres elektronisk. Klikk på linken under.

Elektronisk påmelding: PÅMELDING