Styret for Driftsassistanse VA i nordre Nordland i 2018


Årsmøtet har valgt styret for 2018. Følgende representanter for medlemmene sitter i styret: 

 

Styreleder: Svein Ove Moen, Bodø

Styremedlem: Torodd Støver, Fauske

Styremedlem: Stig Rune Dybwik, Vågan

Styremedlem: Kaare-Olav Hanssen, Lødingen

Styremedlem: Einar Jakobsen, Tjeldsund

Styremedlem: Frank Berntsen, Narvik Vann

Møtende Vara: Tom Schaug, Andøy

Møtende Vara: Frank Eilertsen, Harstad

---------------------------------------------------------------------------------------
befaring1
(11.11.2015)

Årsmøtet 2005 vedtok å opprette en faggruppe som skulle ha fokus på hygiene ved avløpsanlegg

kran
(16.11.2015)

Årsmøtet i 2006 vedtok å opprette et prosjekt som skulle bistå kommuner i Nordre Nordland med utarbeidelse av søknad om godkjenning av vannverk etter § 8 i drikkevannsforskriften.

Fant du det du lette etter?