Faggruppe hygiene avløp

Klikk for stort bilde

Årsmøtet 2005 vedtok å opprette en faggruppe som skulle ha fokus på hygiene ved avløpsanlegg

Følgende ble vedtatt: Driftsassistansen i nordre Nordland oppretter ei faggruppe for drift/hygiene ved avløpsanlegg. Gruppen skal ha tre medlemmer. Styret gis i oppdrag å oppnevne medlemmer i gruppa. Prosjektleder koordinerer arbeidet. Styret er styringsgruppe og  prosjektleder som prosjektansvarlig.
 
Edgar sletteng, Harald Hansen og Bård Pedersen ble forespurt om å delta i gruppen. Kyrre Didriksen var prosjektleder og sekretær for gruppen. Det ble utarbeidet og sendt ut et spørreskjema til utvalgte kommuner.
 
Resultatet ble så bearbeidet, og det resulterte i en fagsamling for driftspersonell på avløp. Her deltok også Arbeidstilsynet. Foredraget ble senere holdt på Driftsassistansens årsmøte.
 
Bård Pedersen mottar fremdeles henvendelser angående foredraget som ble utarbeidet, og han har holdt foredraget også for HEVA (Driftsassistanse Helgeland).
 
Driftsassistanse VA Nordre Nordland ser seg svært fornøyd med gruppens arbeid. Foredraget og årsmøtevedtaket kan lastes ned under vedlegg.