Høring - forslag til planprogram - Regional plan om vannkraft

Klikk for stort bildeFylkesrådet i Nordland har besluttet å legge forslag til planprogram for "Regional plan om vannkraft" ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 30. september 2016.

Nordland fylkesting har vedtatt at Regional plan om små vannkraftverk i Nordland skal revideres. Det er derfor utarbeidet et forslag til planprogram for revisjonen. Her finner du forslaget til planprogram: Revisjon - Regional plan om vannkraft. (PDF, 1020 kB)

 

Forslaget til planprogram kan sees på som en "oppskrift" som beskriver hva som skal planlegges og er fylkeskommunens forslag til hvordan revisjonen skal gjennomføres. Det bes om spesielt om tilbakemeldinger på:

  • Formålet med revisjonen
  • Sentrale problemstillinger for revisjonen
  • Behov for ny kunnskap, herunder utredningsbehov og tema for konsekvensutredning
  • Organisering, prosess og medvirkning

 

Uttalelser kan sendes til: post@nfk.no, eller:

Nordland fylkeskommune
Seksjon for plan og miljø
Fylkeshuset
8048 Bodø

 

Uttalelser vil bli lagt på våre nettsider fortløpende. Alle høringsuttalelser vil bli behandlet ved utarbeiding av endelig planprogram.

 

Spørsmål om revisjonen kan rettes til:

Håkon Roald
75 65 05 42 / hakroa@nfk.no

Katrine Erikstad
75 65 05 95 / katrine.erikstad@nfk.no

Motta vårt nyhetsbrev

Navn
Organisasjon
E-post
Velg ditt abonnement
Revisjon - Regional plan om vannkraft