Klimaprofil for Nordland

Klikk for stort bildeNorsk klimaservicesenter har laget et kortfattet sammendrag av forventede klimaendringer og utfordringer i Nordland frem mot 2100, dersom de globale utslippene forsetter å øke som de siste tiårene.

Les Klimaprofilen for Nordland her.

 

Klimaprofilen er ment som kunnskapsgrunnlag for overordnet planlegging. Mye av informasjonen er hentet fra NVE sin rapport "Klima i Norge 2100". Klimaprofilen gir også opplysninger om hvor en kan få mer detaljert informasjon om tema. For å ta hensyn til "føre-var-prinsippet", er høye utslippsberegninger lagt til grunn for klimaprofilen.

 

Dette er hovedfunnene for Nordland:

  • Vinterstid kan polare lavtrykk gi rask vindøkning og kraftig snønedbør i ytre strøk
  • Årstemperaturen øker med ca. 5ºC. Mest om vinteren og minst om sommeren
  • Nedbøren øker med ca. 15 %
  • Dager med mye nedbør kommer litt hyppigere, og med økt nedbørintensitet
  • for vind viser beregningene små endringer, men usikkerheten er stor
     

Motta vårt nyhetsbrev

Navn
Organisasjon
E-post
Velg ditt abonnement
Revisjon - Regional plan om vannkraft