Planprogram - Regional plan om vannkraft i Nordland

Klikk for stort bildeFylkesrådet i Nordland har fastsatt planprogram for Revisjon; Regional plan om vannkraft i Nordland.

Regional plan om små vannkraftverk i Nordland er under revisjon. Dette betyr at planen skal oppdateres. Planprogrammet som nå er fastsatt kan sees på som en "oppskrift" som blant annet beskriver formålet med revisjonen, hvordan den skal gjennomføres, viktige tema for revisjonen og opplegg for medvirkning. Planprogrammet fastsetter blant annet at revidert plan skal omfatte alle vannkraftverk i Nordland. Les planprogrammet her:

Planprogram - Revisjon; Regional plan om vannkraft i Nordland

 

Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn fra 1. juni til 1. september 2016. I løpet av denne perioden kom det 16 høringsuttalelser. Les høringsuttalelsene her.

 

Ved fastsetting av planprogrammet har fylkesrådet behandlet alle høringsuttalelsene. Alle dokumenter knyttet til behandlingen er tilgjengelig her. Her kan du lese om hvilke innspill som har medført endringer i planprogrammet og lese begrunnelsen for hvorfor.

 

Veien videre
Nå starter arbeidet med å lage et forslag til ny plan basert på "oppskriften" i planprogrammet. Vi ønsker at flest mulig bidrar i dette arbeidet. Hold deg oppdatert om revisjonen ved å melde deg på nyhetsbrevet om revisjonen.

Motta vårt nyhetsbrev

Navn
Organisasjon
E-post
Velg ditt abonnement
Revisjon - Regional plan om vannkraft