Prosjektgruppe for revisjon av vannkraftplanen

Det har blitt opprettet en prosjektgruppe for å lage et forslag til ny Regional plan om vannkraft. Arbeidet er en revisjon av Regional plan om små vannkraftverk.

 

Prosjektgruppens oppgave er å lage et forslag til en ny Regional plan om vannkraft i Nordland. Planen skal legges til gunn for behandling av søknader om bygging av vannkraft i hele Nordland og vil beskrive beskriver prioriteringer og veivalg for regionens ønskede utvikling for vannkraft. 

 

Du kan lese mer om planens virkninger i planprogrammet for revisjonen.

 

Viktige problemstillinger
Planprogrammet beskriver hvordan prosjektgruppen skal arbeide, formålet med arbeidet og hvilke problemstillinger som skal tas opp. Noen vesentlige problemstillinger er:

  • Hvordan skal større vannkraftutbygginger prioriteres i Nordland, i forhold til de små?
  • Hvordan planen bedre kan belyse samfunnsnytte og sumvirkninger av vannkraft?
  • Er det behov for regionale planbestemmelser?

 

Regional planlegging er et samarbeidsprosjekt
For å sikre at ulike interesser får sagt sitt ved utarbeiding av planen, har det blitt opprettet en bredt samensatt prosjektgruppe, med medlemmer fra Narvik, Rana og Beiarn kommuner, Salten kraftsamband, Forum for natur og friluftsliv, Nordland Utmarkslag, Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune.
Gruppen har gjennomført sitt første møte og arbeidet med å utarbeide et planforslag er i gang.

Les referatet fra prosjektgruppens første møte (PDF, 28 kB).

 

Hvordan kan du delta?
Hold deg oppdatert om revisjonen ved å melde deg på nyhetsbrevet om revisjonen. Her vil det informeres om møter, høringer og andre måter du kan påvirke arbeidet.

Motta vårt nyhetsbrev

Navn
Organisasjon
E-post
Velg ditt abonnement
Revisjon - Regional plan om vannkraft