Friluftsliv

Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen ønsker å stimulere til økt friluftsliv for alle.

Friluftsliv er den fritidsaktiviteten flest folk driver med og ønsker å drive enda mer med. Det er en lavterskelaktivitet som kan utøves av alle grupper i samfunnet.

Nordland har særlige fortrinn med mange varierte og lett tilgjengelige friluftsområder. Kunnskap om friluftsområdene, sikring av områder via ulike virkemidler og tilrettelegging er viktige elementer i fylkeskommunens arbeid. 

Fylkesråden for kultur og miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) har fordelt fylkeskommunale og statlige virkemidler til friluftsliv i Nordland.

Det sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV). 4 søkere får til sammen om lag 1 million kroner til tiltak som skal bidra til økt friluftsaktivitet. I tillegg til å sikre at flere nordlendinger og besøkende får anledning til å oppleve naturen vår på en bærekraftig måte.

 

Det finnes totalt 78 statlig sikrede friluftslivsområder i Nordland fordelt på 26 kommuner

Ansvarlig

Tomm Jensen
Rådgiver friluftsliv og fysisk aktivitet
Håkon Roald
Rådgiver vannkraft og regionale planer