2,3 millioner til friluftslivaktiviteter

Aktiviteter for både store og små er på listen av prosjekter som får støtte når de statlige tilskuddene er fordelt.

Klikk for stort bilde 

-Friluftsliv og naturopplevelser er både inkluderende, sundt og bærekraftig. I tillegg er det i stor grad Klikk for stort bildeKirsti Saxi  gratis og noe alle kan være med på ut fra egne forutsetninger. Så dette er viktige midler. Det sier Kirsti Saxi (SV) fylkesråd for kultur, klima og miljø som har fordelt tilskuddet.

 

Fylkeskommunen har delegert myndighet fra Miljødirektoratet til fordeling av statlige tilskudd til friluftsliv.

Disse har fått tilskudd

Statlige tilskudd friluftsliv 2020
Statlige tilskudd friluftsliv 2020
Søker Kommune/Reg. Tiltak Tilsagn
Helgeland      
Polarsirkelen friluftsråd Helgeland Læring i friluft 80 000
Polarsirkelen turlag Rana Trygg ferdsel for DNT ung - Polarsirkelen 30 000
Helgeland friluftsråd Helgeland Friluftsskoler 2020 50 000
Helgeland friluftsråd Helgeland  Ferskingkurs i friluftsliv 60 000
Foreningen Fjellcamp Bleikvasslia  Helgeland  Fjellcamp Bleikvasslia 2020 40 000
Geotrollan Helgeland  Geocaching på kjente og ukjente stier 60 000
Lofoten     320 000
Lofoten friluftsråd Lofoten Lofoten friluftscamp 2020 35 000
Lofoten friluftsråd Lofoten Friluftsliv for alle 70 000
Lofoten friluftsråd Lofoten Friluftsliv for barn med funksjonsnedsettelser 70 000
Lofoten friluftsråd Lofoten Læring i friluft 80 000
Lofoten friluftsråd Lofoten Friluftsskoler 2020 80 000
Lofoten friluftsråd Lofoten Ny i norsk natur 65 000
Lofoten friluftsråd Lofoten Trilleturer 25 000
Salten     425 000
Salten friluftsråd Salten BaceCamp Salten 2020 30 000
Salten friluftsråd Salten Friluftsskoler 2020 89 000
Salten friluftsråd Salten Full fræs i Salten 2020 30 000
Salten friluftsråd Salten Læring i friluft 80 000
Bodø & Omegns Turistforening Bodø Bynære kveldsturer 2020 30 000
       
Bodø & Omegns Turistforening Bodø Senioraktivitet 2020 30 000
Bodø & Omegns Turistforening Bodø 7-topptur for flerkulturelle 2020 30 000
Bodø & Omegns Turistforening Bodø Frtiluftslivsaktiviteter for barn og ungdom 2020 200 000
Børvatn leirsted Bodø Fjellcamp Børvatn 2020 42 700
Ofoten     561 700
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Friluftsskoler 2020 70 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Læring i friluft 100 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Ordførerens tur 30 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Barnehager i friluft 70 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Ungdomscamp 2020 20 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Integrering i friluft 30 000
Fylkesdekkende     330 000
Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Nordland Aktivitetstiltak rettet mot barn og unge i Nordland 390 000
Foreningen for hjertesyke barn Nordland Nordland Ungdomsleir Sjukhatten 2020 30 000
Forum for Natur og Friluftsliv Nordland Nordland Natur og friluftsliv i et flerkulturelt samfunn 80 000
Sør-Helgeland     500 000
Trollfjell friluftsråd S-Helgeland Friluftsskoler for barn 2020 50 000
Trollfjell friluftsråd S-Helgeland Læring i friluft 2020 – Kurs i friluftsliv for skoler og barehager 25 000
Trollfjell friluftsråd S-Helgeland Introduksjonskurs i friluftsliv for innvandrere 25 000
Vesterålen     100 000
Sortland Jeger- og Fiskerforening Sortland Oppmuntringskurs 26 000
Vesterålen turlag Sortland Trygge turer 35 000
Vesterålen friluftsråd Vesterålen Friluftsskoler i Vesterålen 2020 60 000
      121 000
Totalt     2 357 700