600 000 til bedre tilrettelagt friluftsliv

-Erfaringer fra koronapandemien har vist oss viktigheten av god infrastruktur for friluftslivet i form av god skilting, tilrettelegging og kartfesting av turruter og økt behov for tilstrekkelig parkering ved viktige innfallsporter, sier Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, klima og miljø.

Klikk for stort bilde 

Saxi (SV) har fordelt statlige midler til videreføring av prosjektet Friluftslivets ferdselsårer.

Samarbeid

Friluftslivets ferdselsårer er et treårig prosjekt som blir gjennomført i samarbeid med våre 7 regionale Klikk for stort bildeKirsti Saxi (SV) friluftsråd samt kommunene. I løpet av prosjektperioden skal alle kommuner ha utarbeidet en kommunal plan for friluftslivets ferdselsårer. Dette er et virkemiddel for å identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for utøvelse av friluftsliv.

-Målet er å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv sier fylkesråden.

Hun mener planen vil bidra til å etablere et viktig kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsliv i arealplanlegging, og samtidig være en plan for hvordan ferdselsårene kan utvikles på en bærekraftig måte.

-Jeg er glad for at friluftsrådene i Nordland gjennomfører arbeidet med prosjektet i samarbeid med de enkelte kommuner. Det er viktig at arbeidet blir gjennomført lokalt, med god kompetanse, avslutter Kirsti Saxi.

Tildelt 2020

Friluftslivets ferdselsårer
Friluftslivets ferdselsårer
Friluftsråd Tilskudd .
Trollfjell friluftsråd 90 000
Helgeland friluftsråd 90 000
Polarsirkelen friluftsråd 130 000
Salten friluftsråd  130 000
Lofoten friluftsråd 90 000
Vesterålen friluftsråd 0
Midtre Hålogaland friluftsråd   45 000
Kurs i Qgis 25 000
Totalt 600 000