- Alle skal kunne ta del i friluftslivet i Nordland

Det sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV). 4 søkere får til sammen om lag 1 million kroner til tiltak som skal Klikk for stort bildeAase Refsnes (SV)bidra til økt friluftsaktivitet. I tillegg til å sikre at flere nordlendinger og besøkende får anledning til å oppleve naturen vår på en bærekraftig måte.

-Å kunne minske fysiske hindringer for friluftsliv slik at flere kan delta i friluftslivsaktiviteter uansett handikap, samtidig som det bidrar til et bærekraftig friluftsliv som ikke med medfører unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelse av dyr og planteliv er et godt kinderegg, sier fylkesråden.

Oppfordrer

Midlene kommer fra tilskuddsordningen for statlig sikrede friluftsområder. I Nordland er det i dag 79 statlig sikrede friluftsområder i 28 ulike kommuner. Av disse er det kun 11 områder som har en gyldig forvaltningsplan. Refsnes oppfordrer kommunene og friluftsrådene til å utarbeide forvaltningsplaner for de resterende områdene.

-Klima- og miljødepartementets retningslinjer for denne tilskuddsordningen sier at midlene kun kan gis til tiltak som er innenfor områder som har en slik plan. Derfor oppfordrer vi på det sterkeste å få jobben gjort slik at midlene kan fordeles bedre på tvers av fylket.

Denne gang kom det inn 13 søknader hvorav 4 har en gyldig forvaltningsplan.

 

Søker

Friluftsområde

Tiltak

Total

Omsøkt

Innvilget

Meløy kommune

Stia

Opparbeiding av gangvei

1 304 479

1 204 479

332 483

Sortland kommune

Sortland idrettspark

Etablering av apparatpark

600 000

300 000

300 000

Vega kommune

Sundvollstrand

Gapahuk, rasteplass, HC-toalett

723 000

361 500

300 000

Vestvågøy kommune

Haukland

Skjøtselstiltak på grøntarealene rundt stranden

150 000

75 000

62 500

Sum

 

 

2 777 479

1 940 979

994 983