Prioriterer friluftsliv høyt

Klikk for stort bilde

Fylkesråden for kultur og miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) har fordelt fylkeskommunale og statlige virkemidler til friluftsliv i Nordland.

- Tilskuddene til friluftsliv utfyller hverandre på en veldig god måte. Begge ordningene går til frivillig sektor, samt til regionale friluftsråd. Den statlige ordningen skal gå til stimulering av aktivitetsstiltak, og den fylkeskommunale går blant annet også til tilretteleggingstiltak i friluftsområder sier Refsnes

Mange søkere

Årets søknadssum gjenspeiler på mange måter den siste Aktivitetskartleggingen for Nordland. Ca 70 Fylkesråd Aase Refsnes (SV) i en rosa genser med hårbånd - Klikk for stort bildeFylkesråd Aase Refsnes (SV) Susanne Forsland % av den voksne befolkningen i fylket driver med en eller annen form for friluftsliv og på spørsmål om hva de ønsker å drive mer med svarer de aller fleste økt friluftsliv.

- Friluftsliv og naturopplevelse er kanskje det enkleste og billigste tiltaket for å bedre folkehelsen i befolkningen, i tillegg til at det er med til å redusere ulikhetene i samfunnet sier fylkesråden

Og fortsetter

-Jeg er utrolig glad for at dette er et område vi i Nordland fylkeskommune prioriterer høyt og at vi kan skilte med å være det fylket i Norge som bevilger mest penger til friluftsliv pr innbygger.

Se hvem som har fått fylkeskommunale tilskudd 2019 (PDF, 216 kB)

Se hvem som har fått statlige tilskudd 2019 (PDF, 207 kB)