Stor interesse for friluftsliv i Nordland

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV) har fordelt fylkeskommunale virkemidler til friluftsliv i Nordland. Tilskuddsordningen går til frivillig sektor, samt til regionale friluftsråd.

Klikk for stort bildeKirsti Saxi Susanne Forsland  

Mange søkere

Til sammen kom det inn 41 søknader og det er fordelt en totalsum på 807 500.

Ca. 70 % av den voksne befolkningen i fylket driver med en eller annen form for friluftsliv og på spørsmål om hva de ønsker å drive mer med svarer de aller fleste økt friluftsliv.

- Friluftsliv og naturopplevelser er kanskje det enkleste og billigste tiltaket for å bedre folkehelsen i befolkningen, i tillegg til at det er med til å redusere ulikhetene i samfunnet. Å drive med friluftsliv er en fin sosial aktivitet, men vær oppmerksom på myndighetenes råd og anbefalinger i disse tider sier Saxi.

Og fortsetter

-Jeg er utrolig glad for at dette er et område vi i Nordland fylkeskommune prioriterer høyt og at flere etter hvert kan drive friluftsliv i lag med flere.

Se hvem som har fått støtte