Klima

Klikk for stort bilde

Klimautfordringene må møtes med et bredt spekter av politiske tiltak. Nordlandssamfunnet må tilpasse seg et endret klima, samtidig må vi å redusere utslippene av klimagasser. Ingen kan gjøre alt, men det er en viktig erkjennelse at alle kan og må gjøre noe.

Revisjon av regional plan klimautfordringer i Nordland

Klikk for stort bilde

Regional plan - Klimautfordringer i Nordland er under revisjon. Det er utarbeidet planprogram for revisjonen. Planprogrammet beskriver formålet med revisjonen, viktige tema for revisjonen og hvordan revisjonen skal gjennomføres.

Planprogram - revisjon av regional plan klimautfordringer i Nordland. (PDF, 2 MB)

 
 
Som del av revisjonen er det laget et eget klimabudsjett for fylkeskommunens virksomhet. 

 

Regional klima- og energiplan

Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen har utarbeidet Regional plan - Klimautfordringene i Nordland  (PDF, 7 MB) for å møte klimaendringene både med utslippsreduserende tiltak og tiltak for å tilpasse samfunnet til de endringene som kommer. Planperioden er 2011-2020. I desember 2013 vedtok Fylkestinget i Nordland handlingsprogrammet for den regionale klimaplanen i 2014 (PDF, 2 MB).

Tilskudd til klima- og energitiltak

Ulike tilskuddsordninger for klima- og energitiltak. Her kan kommuner, bedrifter og private aktører få støtte i klimaarbeidet.

Klima- og energiplanlegging

Her kan du finne nettsider om klimautfordringer og nettsider til veiledning og inspirasjon i klimaarbeidet. Her finner du link til Klimaprofil Nordland og kan laste ned rapporten "Analyse av forventede klimaendringer i Nordland"

Ansvarlig

Charlotte Alexander Lassen
Rådgiver klima og miljø