Har laget eget klimabudsjett

Nordland fylkeskommune har laget et egen klimabudsjett i kampen om å redusere klimagassutslippene.

Klikk for stort bilde   

-Klimabudsjettet er et viktig verktøy i arbeidet med redusere klimagassutslippene våre. Det viser oss omfanget av utslippene og potensielle måter å gjøre kutt i utslippene  på. I tillegg har vi med en tiltaksplan med ansvarsfordeling av gjennomføring. Så vi er veldig glade for å ha fått dette budsjettet på plass sier fylkesråd Kirsti Saxi (SV).

Må kutte enda mer

Klimabudsjettet for 2020 har ikke tilstrekkelige kutt om fylkestingets målsetning om å redusere fylkeskommunen utslipp med 30% Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi   skal nås innen 2020.

-Vi har enda en stor jobb foran oss for å finne andre måter å redusere klimagassutslippene våre på. I årene frem til 2023 må det kuttes enda mer. For målet skal vi nå. Og da er klimaregnskapet og -budsjettet gode å ha. En av utfordringen har nettopp vært at vi har manglet nøyaktige tall og oversikt over utslippene våre sier Saxi.

Transport utgjør mest

Transporttjenester utgjør 63% av fylkeskommunens totale klimagassutslipp.

-Vi satser hard på grønnere løsninger innen samferdsel, for å nå målet om en reduksjon på 45% innen 2023 sier fylkesråden.

Blant tiltakene er planlagt elektrifisering og hybridisering av de fleste fergerutene innen 2023, noe som vil et utslippskutt på 57%, det er kjøpt inn nye NEX- båter som gir et kutt på 35% og det er lagt opp til et kutt på 15% fra busser gjennom anbudet om elbusser i fylkeshovedstaden.

-Også internt legger vi opp til store kutt innen transport. Vi har på plass gode løsninger som skal bidra til kutt på 30% knyttet til tjenestereiser frem mot 2023, sier Saxi.