Klima- og energiplanlegging

Klikk for stort bildeKlimaendringer vil påvirke samfunnet og naturen på mange måter. Det forventes et "varmere, våtere og villere vær" i Norge. På nettsidene under er det mulig å finne veiledning og inspirasjon i klimaarbeidet. 

Klimaprofil Nordland beskriver forventet utvikling under forutsetning av høye framtidige klimagassutslipp.

Regional plan- Klimautfordringer i Nordland inneholder tiltak til klimagassreduksjon og beskriver klimautfordringene sektorvis for Nordland.

Miljøkommune.no

Klima- og energiplanlegging / klimatilpasning

Klimaservicesenter.no

Klimaprofil Nordland / Kart med forventet nedbør og flom

Klimatilpasning.no

Veiledere og eksempler / Nyheter om tilskudd og rapporter

Klimarisiko i kommunen

Se klimarisikoen for din kommune

Miljøstatus.no

Lær om klima / tilstand, konsekvenser, påvirkning og tiltak

Utslipp i norske kommuner

Finn din kommunes klimagassutslipp

Framtidens bygder

Ti utvalgte småkommuner i pilotprosjekt om bærekraftig og klimavennlig stedsutvikling