Tilskudd til klima- og energitiltak

Klikk for stort bildePrivate, virksomheter, kommuner og fylkeskommuner har mulighet for å søke på ulike tilskuddsordninger.

Tilskudd til klimatilpasning

Tilskudd til klimatilpasning : Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. 

Frist 15. februar

Tilskudd til klima- og energitiltak

Hurtigladere : Enova støtter bygging i de kommunene som har færre enn 2 lademuligheter for minst én av de tre hurtigladestandardene.

Programmet har løpende søknadsfrist. Merk at Enova kun støtter bygging i en kommune så lenge det er færre enn to hurtigladere der, så her er det førstemann til mølla! 

Klima- og miljøprogrammet : Målgruppen for ordningen er virksomheter som arbeider med å bidra til å oppnå landbrukspolitiske mål på klima- og miljøområdet i jordbruket. Fylkesmannens landbruksavdelingen fordeler midlene.

Frist 1.mars

Klimasats : Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, der årlig klimautslipp målt i CO2-ekvivalenter per nordmann er under to tonn, mot dagens ti. Flere kommuner og fylkeskommuner kan søke sammen. Se hvem som fikk støtte i 2016 og 2017.

Frist 15. februar

Energitiltak i bolig : skal du installere varmepumpe eller solfanger? fjerne oljekjel? Enova gir deg penger tilbake når du investerer i energitiltak i boligen. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn dokumentasjon på kjøpet, det vil si faktura eller kvittering.

Enova støtter energi- og klimatiltak i virksomheter gjennom ulike støtteprogrammer. Les mer her.

Løpende frister.