Tilskudd til klima- og energitiltak

Klikk for stort bildePrivate, virksomheter, kommuner og fylkeskommuner har mulighet for å søke på ulike tilskuddsordninger.

 

 

Tilskudd til klimatilpasning

Tilskudd til klimatilpasning : Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. 

Frist 15. februar

Tilskudd til klima- og energitiltak

Enova har ulike tilskuddsordninger og programmer - les mer på hjemmesiden til Enova: https://www.enova.no/

Løpende frister

Klimasats : Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Flere kommuner og fylkeskommuner kan søke sammen. Du kan også hvem som har fått støtte og hvem som har søkt.

Frist 15. februar (1. september for utslippsfrie hurtigbåter)