Nordland bidrar i kampen mot marin forsøpling

Klikk for stort bildeIngelin Noresjø Susanne Forsland Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) har bevilget 300 000 kroner til Marine Recycling Cluster (MRC), som har partnere i blant annet Lofoten/Vesterålen. - Vi må ta vår del av ansvaret for å redusere forsøpling av verdenshavene. Vi har bedrifter og miljøer i Nordland som kan gi viktige bidrag til en global opprydding. Disse ønsker jeg å hjelpe videre ut i verden, sier hun.

MRC har som formål å utvikle, etablere og drive en forretningsmessig lønnsomme verdikjeder for produkter og tjenester innen marin rydding og gjenvinning. Midlene fra fylkeskommunen skal brukes til å markedsføre og posisjonere nettverket internasjonalt.

- Kan få ledende rolle

- Vi skal fortsette å plukke plast på strendene og bidra til å renske opp i vårt eget lokalmiljø. Men jeg tror vi kommer mye lengre hvis næringslivet er med i kampen. Nettverket MRN vil gjennom dette prosjektet kunne ta en ledende rolle innenfor marin opprydding og avfallshåndtering, med potensiale både nasjonalt og internasjonalt. Her kan et viktig kunnskapsmiljø i fylket vårt, med betydelig viten og knowhow på ulike områder, bidra til å løse en av verdens største miljøproblem. Da er det klart vi skal bidra, sier fylkesråd Noresjø. Hun er svært glad for at nettverket allerede er i dialog med partnere utenlands.

Vil ut i verden

Hovedaktivitetene i MRCs såkalte posisjoneringsprosjektet er:

1. Arena-status:
Innovasjon Norge har utlyst en ny runde med opptak av Arena-klynger i det nasjonale klyngeprogrammet, med frist 6. september 2019. Aktivitetene omfatter workshops, møtevirksomhet og koordinering for å forankre de videre planene hos medlemsbedriftene, samt utvikling av samarbeidet med kjernemedlemmer i tråd med de nasjonale kriteriene for godkjenning. Fiskeriparken Egga Utvikling og Salt Lofoten samarbeider om prosessen.

2. Bistandsprosjekt
Pilotprosjektet «Marine Clean-up Toolbox» inneholder både forebygging, kartlegging, opprydding, og avfallshåndtering tilknyttet marin forsøpling. MRC har fått med seg indonesiske partnere i prosjektet, og ønsker å få pilotprosjektet godkjent som bistandsprosjekt i UD/Norad. Arbeidet omfatter oppfølgingsmøter med UD/Norad, møter med samarbeidspartnere på ulike steder i Norge, samt ferdigstillelse av prosjektbeskrivelsen.

3. Kina samarbeid
MRC ønsker å kartlegge samarbeidsmuligheter tilknyttet Nordland fylkeskommunes samarbeid med Zhejiang, Innovasjon Norges Green Tech satsning, samt UDs Kina-program. Aktivitetene her innebærer møtevirksomhet og gjennomgang av dokumentasjon, samt interne drøftinger om strategi.

4. EU-søknad, vurdering
Nettverket vil gjennomgå EUs plastdirektiv, samt vurdere og drøfte MRCs muligheter innenfor dette området, herunder kartlegging av utlysninger, og identifisering av relevante prosjekter. Aktivitetene her vil dreie seg om undersøkelser, gjennomgang av dokumentasjon, rådgivning fra eksterne aktører, samt gjennomføre interne møter og drøftinger.

Bred kunnskap

I 2018 ble det nye nasjonale senteret for oljevern og marint miljø (SOMM) etablert i Lofoten/Vesterålen, der marin forsøpling skal ha en sentral rolle. Mange av bedriftene i MRC er lokalisert i samme område som det nye nasjonale senteret. Aktørene i nettverket dekker til sammen et bredt spekter av verdikjeden, fra forskning og til oljevern.

Eksempler på aktører i nettverket er SALT Lofoten AS, LoVeMar AS, Andøya Space Center AS, Melbu Systems AS, Momek, Akvaplan-niva og Sintef Helgeland.

Klikk for stort bildeIngelin Noresjø på Røst. Verdenshavene gir oss enorme ressurser, men er truet av massiv forsøpling. Noresjø vil gjerne bidra til at nordlandsbedrifter kan ta opp kampen mot marin forsøpling.