Nordland fylkeskommune har fått eget klimaråd

Rådet får en viktig rolle i arbeidet med å oppdatere fylkets regionale plan «Klimautfordringene i Nordland».

Klikk for stort bildeFra venstre: Dag Østerdal, Mai-Helen Walnes, Aminah Nofal, Vilde Lindgren Braset, Charlotte Lassen, Katrine Erikstad, Tobias Remmen Pettersen, Myrill Haabet Kleivane, Isak Kvandal, Håvard Valstad og Aase Refsnes. Amalie Beate Nielsen og Jan Erling Haakonsen var ikke tilstede når bilde ble tatt

Rådet består av 10 personer fra eldre- og ungdomsråd rundt om i fylket. I tillegg til å gi innspill til arbeidet med oppdatering av den regionale klimaplanen, skal de bidra til å skape dialog og debatt om klima og miljø i Nordland.

Charlotte Alexander Lassen
Rådgiver klima og miljø