Nordland går grønn!

Klikk for stort bildeMarius Meisfjord JøsevoldFylkesrådet la fredag fram sin ekstraordinære vegsatsing i forbindelse med Regional Transportplan. En vesentlig del av denne satsningen handler om hvordan vi legger til rette for næringsutvikling, trafikksikkerhet og miljøsatsing. Nordland må ta sin del av forpliktelsene som samfunnet står overfor med tanke på klimaendringene.

- Nordland trenger mange hundre nye ladestasjoner i årene som kommer, og jeg er veldig glad for at det nå settes av midler i årene som kommer for å bygge ut kapasiteten i hele fylket, sier Marius Meisfjord Jøsevold, gruppeleder for SV.

Jøsevold mener at bærekraft og miljøhensyn må gjennomsyre all virksomhet som fylkeskommunen har.

- I dag er mange av elevene våre i streik for å få politikerne til å innse alvoret i situasjonen. Vi skal ta det ansvaret som ungdommen pålegger oss, og arbeidet starter umiddelbart, fortsetter Jøsevold.

Nordland fylkeskommune har allerede tatt betydelige grep for å få etablert lav og nullutslippsteknologi på båt og ferjeparken, og Jøsevold mener at nå må vi ta neste skritt.

- Vi får lav og nullutslippsteknologi på ferjene våre, da skulle det bare mangle at vi ikke også bidrar til at bilene de skal frakte kan være like miljøvennlige.

Jøsevold legger til at det ikke er slik at fylket trenger å bygge alle ladestasjonene i egen regi, for det vil være mange aktører som vil kunne være med på utbyggingen, men at fylkeskommunen må ta det overordnede ansvaret.

- Vi mener at det vil være naturlig å begynne med ladestasjoner på ferjeleiene langs Fv. 17, og øvrige hovedfartsårer, men at man må gjøre løpende prioriteringer. Elbilforeningen har slått fast at vi vil ha 50 000 elbiler i Nordland i 2025. Da har vi en stor jobb foran oss, men AP, SP SV og KrF er klare til å gjøre den jobben, avslutter Jøsevold.

 

Èn milliard til vei

Bevilgningen er en del av fylkesrådets ekstra satsing på vei. Hele en milliard kroner er satt av til fylkesveier i Nordland i perioden 2020-2023.

Vegmillarden skal være en satsning på viktige næringsveger, og i tråd med strategien i Regional transportplan (RTP) 2018-2029 «Fra kyst til marked».

For å sikre en god prioritering mellom ulike vegprosjekt i fylket, har Regionråd, kommuner, NHO Nordland og NLF gitt skriftlige innspill til prosjekter i prioritert rekkefølge og med begrunnelse.

Det er fylkestinget som tar den endelige avgjørelsen i saken under sitt møte i Mo i Rana 17. -19. juni.