Ønsker seg klimapartnere

Fylkesrådet i Nordland arbeider for å bli enda mer klimavennlig og ønsker nå å etablere et klimanettverk hvor det offentlige og private arbeider sammen for å redusere klimagassutslipp.

Klikk for stort bildeFylkesråd Aase Refsnes (SV) Susanne Forsland

Regionalt ansvar

-Vi har søkt og fått 250.000 i tilskudd fra staten til arbeidet. Nå har vil selv «matchet» dette med samme beløp. FNs klimapanel har nettopp gitt oss enda klarere beskjed om at klimaarbeidet må akselerere. Jeg mener vi må ta mer regionalt ansvar og har tro på at vi har potensiale til å bli bedre med å redusere klimautslippene hvis vi får til et tett samarbeid mellom det offentlige og private. Mitt mål er at dette skal bli en arena hvor vi kan lære av hverandre og utvikle felles tiltak, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV).

Forplikter

Klimapartner er en nettverksmetodikk for offentlige og private virksomheter. Alle partnerne forplikter seg til å arbeide systematisk med å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling.

-I nettverket utfordres medlemmene til å drive systematisk klimaarbeid. Dette innebærer blant annet å ha oversikt over eget utslipp og innføre miljøledelse og miljøstyring. Vi skal nå gå i dialog med sentrale aktører i fylket for å kartlegge interessen og utarbeide felles målsettinger med arbeidet i Nordland, sier Refsnes.

Gode resultater

Det er etablert fire slike nettverk i Norge i dag. Disse er i Agder, Hordaland, Rogaland og Troms.

-Metodikken har vist seg å gi gode resultater og jeg gleder meg til å komme i gang i Nordland, avslutter fylkesråden.

Fant du det du lette etter?