Signerer klimaerklæring for Nordland

Nordland fylkeskommune inviterte i går til klimatoppmøte i fylkeshovedstaden.

Klikk for stort bildeFylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen, fylkesråd Aase Refsnes, Lasse Finsås fra Nord Universitet, Bjørg Helene Jenssen fra Innovasjon Norge og Steinar Nordheim Storelv fra KS. LO, NHO og UiT var ikke tilstede da bildet ble tatt Susanne Forsland

-Vi er avhengig av å få med oss hele Nordlandssamfunnet om vi skal oppnå avgjørende kutt i klimagassutslippene. Derfor har vi tatt initiativ til at sterke regionale organisasjoner møtes og at vi sammen signerer en klimaerklæring. Jeg tror dette vil styrke samarbeidet for å understøtte en felles ambisjon og for å stå sterkere i arbeidet med å nå klimamålene, sier fylkesråd Aase Refsnes (SV).

Partene som signerer erklæringen forplikter seg blant annet til arbeide for å nå regionale klimamål og vil samarbeide om å nå FNs mål for en bærekraftig utvikling.

Klimakrise

I juni erkjente Nordland fylkesting at vi er i en klima- og miljøkrise. Det gjør at det er satt et høyt ambisjonsnivå når fylket nå utarbeider en ny klimaplan.

-Det er flere og flere som ønsker å gjøre noe med klima, både for å kutte klimagasser i egen organisasjon og å bruke sin makt og kunnskap til å jobbe frem gode klimatiltak, enten det er i næringslivet, kommunesektoren eller universitetene våre. Det er både viktig og gledelig og jeg ser frem til det videre samarbeidet med KS, NHO, LO, Fylkesmannen i Nordland, Nord Universitet, UIT Norges Arktiske Universitet og Innovasjon Norge sier Refsnes.