Sikret to nye null- og lavutslippsferjer på fv. 17

Sambandet Vennesund-Holm og Horn-Andalsvåg får nå hybridferger. Det er klart etter at fylkeskommunen har fått på plass finansieringen av landanlegg for batteridrift.

Klikk for stort bildeKlima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fylkesråd Aase Refsens (SV) og Adm. direktør i Torghatten Trafikkselskap Stein Andre Herigstad Olsen Martin Fossum

- Vi er kjempeglade for å ha fått enda to null- og lavutslippsferger i boks på fylkesvei 17. De vil bidra til store reduksjoner av dagens energibruk sier fylkesråd Aase Refsnes (SV).

Og fortsetter

-Ferjene er helt avgjørende for arbeid- og næringslivet i Nordland. Samtidig er det helt avgjørende for fremtiden at vi i foretar store kutt i våre klimagassutslipp. Derfor prioriterer vi null- og lavutslippsteknologi på våre ferjesamband veldig høyt.

Det vil etableres teknikkhus med batteri på land, ladetårn og batteri om bord på ferjene for å kunne lade ferjene på en effektiv og kostnadseffektiv måte. Det er Torghatten Trafikkselskap som skal drifte ferjesambandene på vegne av Nordland fylkeskommune.

Støtte fra ENOVA

-Overgangen til lav- og nullutslipp krever store innvesteringer. For å lette på investeringsbehovet har det vært nødvendig for oss å få støtte utenfra sier Refsnes.

ENOVA har innvilget fylkeskommunens søknader og finansierer om lag 30% av kostnadene. De går inn med 35,256 millioner, mens fylket selv dekker de resterende 82,264 millionene.

-Vi skal være verdensledende på grønn skipsfart. Her i Brønnøysund ser vi et viktig eksempel på dette i dag, ved at vi gjennom ENOVA støtter elektrifisering av disse to ferjesambandene. Vi skal gjøre det enkelt for folk å ta grønne valg i hele landet. Da er elektrifiseringen av ferjene viktig, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Og legger til

-Ved å satse på miljøvennlige løsninger kutter vi utslipp hjemme, vi styrker næringen og bidrar til å utvikle ny, norsk klimavennlig teknologi som kan eksporteres over hele verden.