Startskudd for Klimapartnere Nordland

I går gikk første møte av stabelen for det som skal sikre at privat næringsliv og det offentlige samarbeider om å finne klimavennlige løsninger, som sikrer en grønn næringsutvikling.

Klikk for stort bilde

-Vi er kjempefornøyd med oppmøte og engasjementet rundt Klimapartnere Nordland. Vi har vært rundt 25 personer her i dag fra både det private næringsliv og det offentlige. Deriblant flere ordførere.  Det tror jeg forteller oss at dette er et samarbeid som er etterlengtet og som blir tatt på alvor sier prosjektleder for Klimapartnere Nordland Magnus Pedersen.

Også fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) er fornøyd.

-Vi er avhengige av at næringslivet også bidrar i kampen om å kutte klimagasser. Derfor er jeg veldig glad for at næringslivet i Nordland har tatt initiativet vårt om å etablere dette nettverket vel i mot. Klimapartnernettverk har vært en stor suksess andre steder i Norge, og det er ingen grunn for at ikke vi i Nordland skal få til det samme.

Gode resultater

Nasjonalt kan de regionale Klimapartner-nettverkene skryte over gode resultater og stor vekst. Per dags dato er det nasjonalt ca. 120 partnere i nettverkene som representerer ca. 80.000 ansatte og 50.000 studenter. Klimapartnere Agder kan blant annet vise til reduksjon på 57% i klimagassutslipp fra de 9 partnere som har vært medlem siden oppstart i 2008.

Les mer om klimapartnere

Vil din bedrift delta i partnerskapet, eller vil du vite mer? Ta kontakt med prosjektleder Magnus Pedersen på magped@nfk.no eller 959 44 504