Vedtak - forskrift om utvidet jakttid på elg i Nordland - 2016

Klikk for stort bilde

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø besluttet 1. september å vedta forskrift om utvidet jakttid på elg i Nordland i 2016.

Forskriften var på høring 30. juni - 12. august. Den kunngjøres i Norsk Lovtidend og blir tilgjengelig på Lovdata.no.

Forskriften trer i kraft straks og varer til 31. mars 2017. 

 

Dokumenter:

Forskrift om utvidet jakttid på elg i Nordland i 2016. (PDF, 79 kB)