Velkommen til miljø

Planmessig bruk av arealene i Nordland er viktig for å få til en positiv regional utvikling.

Innenfor plan- og miljøområdet jobber Nordland fylkeskommune med å følge opp fylkesplanens Arealpolitiske retningslinjer, og andre innstatsområder i fylkesplanen som berører arealforvaltning. Stedsutvikling er et tema som krever arealplanlegging for å få til en helthetlig utvikling av stedet.

Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen satt bærekraftig utvikling på dagsorden gjennom gjeldende fylkesplan.

Klikk for stort bilde