Forvaltning av høstbart vilt og innlandsfisk

Klikk for stort bildeFoto: Susanne Forsland

Fylkeskommunen har regionalt forvaltningsansvar for de fleste høstbare arter av vilt og innlandsfisk. Dette innebærer at for eksempelvis elg, hjort og rådyr er det fylkeskommunen som har førstelinjeansvaret på regionalt nivå, primært i rollen som veileder, tilrettelegger og koordinator for forvaltningen. Ansvaret gjelder også forvaltning av innlandsfiskeressursene i fylket, med vekt på bevaring av gode fiskemuligheter for fritidsfiskere og økt verdiskaping. Spørsmål innlandsfiske (ikke-anadrome arter) og om jakt på småvilt og hjortevilt kan rettes til Seksjon plan og miljø. Spørsmål om seljakt kan rettes til Avdeling for næring og regional utvikling.

Fylkesmannen i Nordland har forvaltningsansvaret for våre største rovdyr. Jakt etter disse artene skjer gjennom årlig lisenstildeling. Fylkesmannen har også forvaltningsansvar for grågås, slik at søknader om tidligere jaktstart på denne arten skal sendes dit.

Merk: myndighet til å godkjenne skuddpremier er delegert til kommunene. Nordland fylkeskommune skal likevel ha saker om skuddpremie til uttalelse.

Nylig vedtok fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes, årets tildeling av midler fra statlig og regionalt viltfond. I alt kom det inn 20 søknader innen fristen i januar. Fem av disse ble returnert siden de ikke kom inn under ordningen. Ni prosjekter fikk innvilget støtte fra statlig viltfond med tilsammen 404 000 kroner, mens de to viltforvaltningsrådene (Salten og Helgeland) fikk innvilget 50 000 kroner hver fra regionalt viltfond. 

Naturdatas nyeste sammenstilling av elgdata for fylket er nå klar. Som vanlig er det både en rapport i pdf-format og en presentasjon av det samme materialet.

Alle deltakerne på møtet. F.v: Thor-Arne Nesje, Bodø kommune, Katrine Erikstad, Nfk, Marlene Landbakk, SVV, Mildrif Svoen, FmN, Erling Normann, Saltdal kommune, Aase Refsnes, fylkesråd, John Gunnar Halse, Rana kommune, Arve Holstad, Fauske kommune, Hilde Holtan, Fauske kommune, Håkon Renolen, Nfk og Bente Kalbakk, Bane NOR.

I slutten av november møttes Påkjørselsutvalget til møte i Bodø.

 

Samling for viltforvaltere i kommunene ble avviklet i Bodø 27-28. august. I alt 22 deltok. Interessante innledere og aktive deltakere bidro forhåpentligvis til et godt faglig utbytte.

 

Elgfall

Søknader om innskrenking av jakttid på hjortevilt må sendes fylkeskommunen innen 31. mars.

Ansvarlig

Håkon Renolen
Rådgiver