Forvaltning av høstbart vilt og innlandsfisk

Klikk for stort bildeFoto: Susanne Forsland

Fylkeskommunen har regionalt forvaltningsansvar for de fleste høstbare arter av vilt og innlandsfisk. Dette innebærer at for eksempelvis elg, hjort og rådyr er det fylkeskommunen som har førstelinjeansvaret på regionalt nivå, primært i rollen som veileder, tilrettelegger og koordinator for forvaltningen. Ansvaret gjelder også forvaltning av innlandsfiskeressursene i fylket, med vekt på bevaring av gode fiskemuligheter for fritidsfiskere og økt verdiskaping. Spørsmål innlandsfiske (ikke-anadrome arter) og om jakt på småvilt og hjortevilt kan rettes til Seksjon plan og miljø. Spørsmål om seljakt kan rettes til Avdeling for næring og regional utvikling.

Fylkesmannen i Nordland har forvaltningsansvaret for våre største rovdyr. Jakt etter disse artene skjer gjennom årlig lisenstildeling. Fylkesmannen har også forvaltningsansvar for grågås, slik at søknader om tidligere jaktstart på denne arten skal sendes dit.

Merk: myndighet til å godkjenne skuddpremier er delegert til kommunene. Nordland fylkeskommune skal likevel ha saker om skuddpremie til uttalelse.

 

Her er siste elgstatistikk fra Naturdata. Som vanlig finnes rapporten både i pdf-format og som en presentasjon.

 Årets tildeling av viltfondsmidler er nå ferdig, og i alt 19 søkere har tilskudd til sine prosjekter og tiltak. Som før er tiltak som medfører kompetanseheving hos jegerne prioritert. Tabellen nedenfor viser detaljene.

 

Alle deltakerne på møtet. F.v: Thor-Arne Nesje, Bodø kommune, Katrine Erikstad, Nfk, Marlene Landbakk, SVV, Mildrif Svoen, FmN, Erling Normann, Saltdal kommune, Aase Refsnes, fylkesråd, John Gunnar Halse, Rana kommune, Arve Holstad, Fauske kommune, Hilde Holtan, Fauske kommune, Håkon Renolen, Nfk og Bente Kalbakk, Bane NOR.

I slutten av november møttes Påkjørselsutvalget til møte i Bodø.

 

Samling for viltforvaltere i kommunene ble avviklet i Bodø 27-28. august. I alt 22 deltok. Interessante innledere og aktive deltakere bidro forhåpentligvis til et godt faglig utbytte.

 

Elgfall

Søknader om innskrenking av jakttid på hjortevilt må sendes fylkeskommunen innen 31. mars.

Ansvarlig

Håkon Renolen
Rådgiver