Påkjørselsutvalget i gang igjen

I slutten av november møttes Påkjørselsutvalget til møte i Bodø.

Klikk for stort bildeAlle deltakerne på møtet. F.v: Thor-Arne Nesje, Bodø kommune, Katrine Erikstad, Nfk, Marlene Landbakk, SVV, Mildrif Svoen, FmN, Erling Normann, Saltdal kommune, Aase Refsnes, fylkesråd, John Gunnar Halse, Rana kommune, Arve Holstad, Fauske kommune, Hilde Holtan, Fauske kommune, Håkon Renolen, Nfk og Bente Kalbakk, Bane NOR.

Utvalget ble nedsatt og fikk sitt mandat i 2012 og er et samarbeids- og koordineringsutvalg for tiltak som kan redusere antall påkjørsler. Påkjørselsproblematikken er viet en god del plass i Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk, og dessuten nevnt i Regional transportplan for Nordland 2028-2029 og i årsplanen til Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg. Fylkestinget spilte også inn påkjørselsproblematikken til forarbeidet med Nasjonal transportplan. I tillegg har mange kommuner, Bane NOR og Statens vegvesen egne tiltaksplaner mot påkjørsler, der en fellesnevner er at det skorter på midler til å finansiere tiltak som er omfattende og virkningsfulle nok. Tall fra fallviltmodulen i Hjorteviltregisteret viser klart at situasjonen er dramatisk og utfordrende for alle parter. Vi kommer til å legge ut en omfattende presentasjon av data om dette temaet senere i vinter.

Forvaltning av hjortevilt i Nordland, spesielt med tanke på påkjørselsproblematikken ble også behandlet i egen sak i fylkestingets desembermøte (se egen lenke).

Utvalgets oppgave er bl.a. å koordinere de tiltakene som tross alt gjøres. I møtet ble det bl.a. framholdt fra noen av kommunene at de ikke alltid er tilfreds med hvor Bane NOR utfører kantrydding langs linja og ønsker bedre dialog om bl.a. dette. Fylkeskommunen arbeider nå med å samle en oversikt over planlagte tiltak langs vei og bane og vil komme tilbake med mer informasjon om dette. Dette vil bli lagt ut på denne sida.

Fylkestinget om hjorteviltforvaltninga