Samling for viltforvaltere 2018

Klikk for stort bildeSamling for viltforvaltere i kommunene ble avviklet i Bodø 27-28. august. I alt 22 deltok. Interessante innledere og aktive deltakere bidro forhåpentligvis til et godt faglig utbytte.

Og så skal man aldri undervurdere verdien av at folk som jobber med et fagfelt treffes og utveksler erfaringer. Blant deltakerne var det folk med svært varierende fartstid innen fagfeltet. De som steller med viltspørsmål i kommunene har dette som en liten %-stilling i tillegg til andre oppgaver, så det er lett å bli sittende alene med sine spørsmål.

Her finner du innledernes presentasjoner: