Tildeling av midler fra viltfondet for 2019

Klikk for stort bildeNylig vedtok fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes, årets tildeling av midler fra statlig og regionalt viltfond. I alt kom det inn 20 søknader innen fristen i januar. Fem av disse ble returnert siden de ikke kom inn under ordningen. Ni prosjekter fikk innvilget støtte fra statlig viltfond med tilsammen 404 000 kroner, mens de to viltforvaltningsrådene (Salten og Helgeland) fikk innvilget 50 000 kroner hver fra regionalt viltfond.