Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

I slutten av mars la fylkesrådet frem en tiltakspakke for næring- og samfunnslivet i Nordland. Et av tiltakene var å tildele 12 millioner til å styrke de ni utviklingsselskapene som holder til i Nordland.

 

Fylkesrådet i Nordland ønsker å gi nesten 50 millioner kroner til prosjektet SKREI i Lofoten. Reiselivsnæringa må være rustet til ting normaliserer seg, og det er viktig å få fortgang i slike prosjekt for å se fremover til samfunnet har normalisert seg, mener et samlet fylkesråd. 

Seks millioner kroner i søkbare midler til kompetanseheving i småbedrifter.

 Fylkesråd Linda Helén Haukland (KrF) gir tommelen opp for nordisk prosjekt som skal hindre at nyutdannede sykepleiere «møter veggen» og forlater yrket.

Fylkesrådet i Nordland legger nå frem en egen tiltakspakke for arbeids- og næringslivet i fylket. Denne tiltakspakken har en foreløpig verdi på 37 millioner kroner, og skal bidra til å holde hjulene i gang i næringslivet i Nordland.   

 - Nordlandsamfunnet står nå midt oppe i en alvorlig situasjon. Viruskrisen påvirker arbeids- og næringslivet i hele fylket. Vi må samordne tiltakene i Nordland, det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

 -Åpningen av Freyrs kontor i Mo i Rana er starten på det som vise seg å bli en gigantisk investering ikke bare for Mo i Rana, men for hele Helgeland ja hele Norge, sa fylkesordfører Knut Petter Torgersen da han symbolsk klippet over en strømkabel for å markere begivenheten

Fylkesrådet vil ha strengere regler for turistfiske.

Linda Helen Haukland (KrF) fra Fauske foreslås som ny fylkesråd for næring etter Ingelin Noresjø, som nylig ble utnevnt til statssekretær i Samferdselsdepartementet.

 - Jeg er svært glad over nyheten om at fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) blir statssekretær i Samferdselsdepartementet. Hennes kompetanse vil bli svært nyttig både for regjeringen, Nordland og Nord-Norge, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Ansvarlig

Linda Helén Haukland
Fylkesråd for plan og næring