Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

 - Jeg mener vi burde lage en felles utviklingsstrategi for de neste 10 årene. Utfordringen går derfor til NHO, Innovasjon Norge og LO i Nordland om at vi i felleskap utvikler en «Made in Nordland»-strategi, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll under Nordlandskonferansen 2020 i dag.

Fylkesrådet bevilger èn million kroner til Ungt Entreprenørskap Nordland, slik at planlagte aktiviteter kan gjennomføres i 2020.

Kom med forslag til kandidater! Frist: 26. januar 2020.

Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF), er fornøyd med at Nærings- og fiskeridepartementet ved Kongen i statsråd opprettholder sin tildeling av driftskonsesjon for Nussir AS i Kvalsund.

- Det er strålende nytt at Fiskebøl får det nye testsenteret for oljevern og marint miljø. Senteret kommer til å bli en viktig kunnskapsressurs for hele nasjonen, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Fylkesrådet i Nordland bevilger seks millioner kroner til NordNorsk Reiseliv neste år.

- Fylkesrådet ønsker å bidra til at skogbruksnæringen sør i Nordland får bedre rammebetingelser. Derfor bevilger vi 300 000 kroner til en ny tømmerkai i Marøystrand Næringsområde i Nord-Trøndelag, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Nordlandskonferansen 2020 avholdes på Scandic Havet i Bodø 14. og 15. januar og har temaet «Nye Nordland».

Fylkesrådet bevilger 1,5 millioner kroner til prosjektet «Mobilisering for etablering av en batterifabrikk i Mo i Rana» i regi av Rana Utvikling.

Fem fylkeskommuner, inkludert Nordland, har sendt et brev hvor myndighetene bes om å gripe inn for å prioritere opp fiskerihavnene i Statsbudsjett for 2020. 

Ansvarlig

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Nærings- og utviklingssjef