Næring

Næringsutvikling

Klikk for stort bilde

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

NODA

Nordnorsk Design- og Arkitektursenter har gjennomført et treårig prosjekt med mål om at design og arkitektur skulle tas mer i bruk for å utvikle Nord-Norge. Gjennom prosjektet har NODA utviklet gode nettverk, og interessen for bruk av design og arkitektur i ulike arbeidsprosesser viser en tydelig økning. 

Fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen

Fylkesrådet bevilger 650 000 kroner til gjennomføring av prosjektet Look North Trainee i Lofoten og Vesterålen.

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø

Nordland fylkeskommune går inn i et samarbeid for å utvikle algenæringen i nord.

 

Direktør ved Nexans Krister Granli, fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) og ordfører Rune Berg (Sp)

- Stor honnør til Saltdal kommune som har satset på dette prosjektet som er så viktig både for utviklingen av det lokale næringslivet og som bidrar til å skape arbeidsplasser i Saltdal sier Ingelin Noresjø (KrF), fylkesråd for næring.

Gresslått i nord

Variasjon med små og store bruk over hele landet er grunnleggende for en god landbrukspolitikk. I innspill til jordbruksforhandlingene i 2019 påpeker fylkesrådet at det er viktig med et reelt handlingsrom, med myndighet og virkemidler som gir mulighet til å løse oppgaver ut fra forutsetninger og behov i regionen, og for å kunne følge opp klimatiltak.

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen, her på besøk på Nordkapp

- Skal vi få en god samfunnsutvikling i Nordområdene, må vi se en økt satsing på universitet, høgskoler, forskingsmiljø og andre viktige samfunnsinstitusjoner i landsdelen.

Ingelin Noresjø

- Et nytt vitensenter i Mo i Rana vil bidra til å styrke kunnskapsmiljøet og øke fremtidig rekruttering og verdiskaping i regionens næringsliv.

 

Anne-Rita og Arnold Rødsand fikk delt ut prisen fra Assisterende fylkesmann Monica Iveland

Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes mottok i dag Kulturlandskapsprisen 2018. Ekteparet mottok prisen for sitt arbeid med å vedlikeholde kulturlandskapet og videreutvikle gårdens bygninger. De har med dette også skapt ny næringsvirksomhet på gården.

Floating nets of a salmon farm in a natural bay næring, oppdrett

Fylkesrådet mener at det bør nedlegges forbud mot bruk av legemidler til avlusning av oppdrettslaks.

ordfører i HAdsel Siv Aasvik, fylkesråd Ingelin Noresjø og Administrerende Direktør Nordlaks Produkter, Roger Mosand, i industriområdet som nå skal utvikles

Fylkesrådet bevilger 4 millioner kroner til utbygging av kommunal infrastruktur i forbindelse med utvidelse av Børøya industriområde.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring